Onze Big Brother Awards zetten privacyschenders in de schijnwerpers

We faciliteerden massale weerstand tegen de sleepwet

We zorgden ervoor dat Exterion zijn camera’s uitzette in de billboards op stations

De afgelopen jaren hebben we ons hard verzet tegen elementen uit de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het ging ons vooral om de invoering van het sleepnet, dat kan worden ingezet om enorme hoeveelheden data van onschuldige burgers te verzamelen en om gegevens aan buitenlandse diensten te verstrekken die we zelf nog niet hebben beoordeeld op gevoeligheid of relevantie.

De grote maatschappelijk weerstand tegen deze wet, die in de volksmond 'de Sleepwet' is gaan heten, werd pas echt goed zichtbaar toen een groep studenten een raadgevend referendum afdwong. We voerden maanden campagne namen deel aan verschillende debatten overal in het land. We stonden veelvuldig de media te woord om uit te leggen waarom men bij het referendum tegen moest stemmen, om zo een betere wet mogelijk te maken.Bezoek onze campagnesite voor meer achtergrond Het ging om de volgende vijf cruciale punten:

  1. Het sleepnet moet uit de wet;
  2. Ongeëvalueerde (lees: onbekeken) gegevens mogen niet in handen kunnen vallen van buitenlandse geheime diensten;
  3. Er moeten meer waarborgen komen voordat de geheime diensten realtime toegang krijgen tot gegevens van informanten;
  4. Onbekende kwetsbaarheden moeten altijd gemeld worden;
  5. De oordelen van de toezichthouder (CTIVD) moeten bindend worden.

Op 21 maart 2018 vond het referendum plaats. Meer dan zes miljoen mensen brachten hun stem uit. De uitslag was glashelder: Nederlanders vonden de sleepwet te ver gaan en eisten een betere wet. Als reactie op dit resultaat heeft de regering de wet aangepast , helaas op volstrekt ondermaatse wijze. Wij blijven de overheid op dit punt daarom scherp bekritiseren en met betere wetsvoorstellen bestoken.

Al het nieuws hieromtrent verzamelen we in het Dossier Geheime DienstenDossier Geheime Diensten.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.