• Menu

0 recente resultaten

Eva Krikken

Eva Krikken liep in 2021 stage bij Bits of Freedom.

Mijn naam is Eva Krikken en ik ben momenteel bezig met mijn master Applied Ethics aan de Universiteit Utrecht. Binnen deze master houd ik mij voornamelijk bezig met digitale ethiek, waarbij specifiek biometrische en horizontale surveillance mijn interesse wekken. Een camera op iedere hoek van de straat, dat is naar mijn mening geen gezicht. Deze stage bij Bits of Freedom biedt mij de perfecte plek om de ethische implicaties omtrent biometrische surveillance verder aan de kaak te stellen.

In mijn onderzoek ga ik mij richten op het project 'Digitale Perimeter', ofwel: het digitale hek dat om de Johan Cruijff ArenA gebouwd gaat worden. Dit project valt onder de noemer ‘Living Lab’, waarin er met een breed scala aan technologische innovaties wordt geëxperimenteerd in de publieke ruimte. Zo zal er gezichtsherkenning worden ingezet, wordt er met verschillende smart sensoren gewerkt, en dragen agenten bodycams.

Dergelijke experimenten roepen natuurlijk een hoop ethische vraagstukken op. Om te inventariseren of en hoe bepaalde morele overwegingen meespelen bij het vormgeven van de Digitale Perimeter, ga ik onderzoeken welke waarden er voor de betrokken stakeholders meespelen binnen het project. De focus ligt hierbij op 1) hoe er in de praktijk invulling aan deze waarden wordt gegeven, 2) hoe dit tot uiting komt in de communicatie over het project, en 3) hoe deze (invulling van) waarden van de verschillende stakeholders zich tot elkaar verhouden. Ik hoop op deze manier eventuele verschillen en tegenstrijdigheden in de perspectieven van stakeholders in kaart te kunnen brengen, met als uiteindelijk doel het bijdragen aan een toekomst waarin enkel nog weloverwogen en moreel gerechtvaardigde technologieën worden ingezet.

Laatste van Eva Krikken

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag