0 zoekresultaten ‘donnerabilia

Berichten

Donnerabilia

Minister Donner (die onbedoeld in de microfoon sprak) over de aantijging dat de Europese Raad het Europees parlement chanteert om akkoord te gaan met een voorstel voor biometrische kenmerken in het paspoort. Zo niet, dan stelt de Raad de bevoegdheden uit van het Europees Parlement om mee te beslissen over immigratie- en asielrecht. “Dat is […]

Berichten

Archief Bits of Freedom online

De nieuwsbrief van Bits of Freedom wordt al sinds 2001 uitgebracht. Maar die oude nieuwsbrieven waren tot kort geleden niet doorzoekbaar op onze site. Onze vrijwilliger Rejo Zenger heeft daar nu verandering in gebracht.

Berichten

Nieuw: Donnerabilia

Via de nieuwe rubriek Donnerabilia wil Bits of Freedom aandacht vragen voor de deskundige meningen van minister Piet Hein Donner over privacy en burgerrechten. Zijn visie op internet: “Internet is een fundamenteel instrument dat anonimiseert, dat mensen loskoppelt van hun daden. Daar zit een belangrijk gevaar in, ook omdat het vrijelijk toegankelijk is en iedereen […]

Berichten

Donnerabilia

Tijdens het debat over de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in de Tweede Kamer op 18 maart antwoordt minister Donner op de vraag hoe lang celmateriaal voor DNA onderzoek door justitie wordt bewaard: “Ik weet het niet, maar ze vinden DNA-materiaal van dinosaurussen in het ijs. Dat schijnt ook nog steeds bruikbaar te zijn.” Dit artikel […]

Berichten

Donnerabilia

Over de voordelen van preventief fouilleren: “Dit heeft voor een persoon die wordt gefouilleerd als voordeel dat hij of zij niet direct als verdachte van een misdrijf te kijk staat. Iedereen die zich in het veiligheidsrisicogebied bevindt kan immers aan een onderzoek worden onderworpen.” Antwoord Donner op vragen van Vos (30.10.2003) Tweede Kamer, 2003-2004, Aanhangsel […]

Berichten

Donnerabilia

Donner op 26 mei in de Tweede Kamer over de nota ‘Naar een veiliger samenleving’. “Bij het nagaan van klachten over de privacywetgeving is gebleken dat deze meestal niet op de wet berusten. Men heeft de neiging om privacy als gemakkelijk excuus te gebruiken als men het lastig vindt om te voldoen aan bepaalde regels. […]

Berichten

Donnerabilia

Tijdens het spoeddebat over de brief van procureur-generaal De Wijkerslooth gaf Donner een hele eigen visie op openbaarheid van bestuur: “Ik heb net niet afstand genomen van de brief. Ik heb aangegeven dat – zo men geweten had van de commotie die ontstaan was en dat de brief uit zou lekken – dat hij dan […]

Berichten

Donnerabilia

“Bij downloaden… Ik vind dat een vreselijk woord. Kunnen wij daar een goed Nederlands woord voor verzinnen? Zou uitladen of uitpakken geen goed woord zijn?” Minister Donner bij de behandeling van de Auteurswet (11.02.2004) Handelingen 2003-2004, nr. 50, Tweede Kamer, pag. 3335-3361 Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits […]

Berichten

Donnerabilia

“Iemand dwingen aan DNA-onderzoek mee te werken als hij zich niet afdoende kan of wil legitimeren na bijv. door het rode licht te zijn gefietst, is niet nodig. Alsdan kan volstaan worden met het nemen van vingerafdrukken, foto’s en lichaamsmaten. Maar let wel dat is geen dogma. Zou blijken DNA afname ook voor identiteitsvaststelling nuttig […]

Berichten

Donnerabilia

“In dat opzicht is een zekere overkill – als ik mij deze Engelse term mag permitteren – mijns inziens beter om de misbruik van internet tegen te gaan dan andersom”, aldus Donner in antwoord op vragen van senator Franken over de bevoegdheid van justitie op te treden tegen computercriminaliteit in het afsluitend debat over Computercriminaliteit […]

Berichten

Donnerabilia

Bij het debat over het wetsvoorstel Computercriminaliteit II in de Tweede Kamer op 13 september 2005: De heer Van Dam (PvdA): “Ik heb nog een verduidelijkende vraag. Misschien kan ik mijn amendement wel intrekken. Of misschien moet ik aan de minister uitleggen wat een DDoS-aanval is.” Minister Donner: “Het is handig als u dat eerst […]

Berichten

Donnerabilia

Toelichting van minister Donner bij het ontbreken van onderzoek naar de noodzaak van een bewaarplicht verkeersgegevens in antwoord op Kamervragen (12.04.2005): “Voor zover mij thans bekend is er in andere lidstaten geen onderzoek gedaan naar de noodzaak van een bewaarplicht. Uit het bovenstaande mag overigens niet worden afgeleid dat de noodzaak voor een bewaarplicht er […]

Berichten

Donnerabilia

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de bewaarplicht verkeersgegevens (in de Vaste commissie justitie die de agenda van de Europese Raad bespreekt van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken) vroeg SP Kamerlid Arda Gerkens minister Donner hoe hard zijn toezeggingen eigenlijk waren aan het Nederlands parlement dat hij niet akkoord zou gaan met […]

Berichten

Donnerabilia

“Politie en openbaar ministerie onderzoeken of de informatie die via MSN – ik weet niet precies wat dat betekent – beschikbaar wordt gesteld strafbaar is.” “Ik wijs er tegelijkertijd op dat ik op 26 januari onder anderen met een vertegenwoordiger van de internetserviceproviders heb gesproken en dat dáár de belangstelling om het internet net te […]

Berichten

Donnerabilia

Volgens Minister Donner heeft officier van justitie Tonino 2 ernstige fouten gemaakt toen hij zijn computer buitenzette: “Voorzover ik kan natrekken heeft de heer Tonino op 17 juni 2004 ’s avonds om negen uur een aantal van zijn bezittingen op straat gezet, om die de volgende dag door de grofvuilophaaldienst te laten verwijderen. Ik wijs […]