Minister schoffeert de zo gelauwerde tegenmacht

We stellen graag aan je voor: Sam Sammor

Als een probleem breed is, moet een verbod dat ook zijn

We zijn zeer verheugd dat Sam als systeembeheerder ons team komt versterken.

Credits:
Thomas Renaud

Sam stelt zich aan jullie voor (en scroll naar beneden voor Nederlands!):

"I firmly believe in an open internet and in privacy as a fundamental right. Over the recent years, I have come to realize the importance of educating oneself about online freedom and the value in creating community-driven, open-source products that can contribute to advancements in a wide range of fields. Open-source (BSD- and other licenses) encourages innovation through collaboration. Without it, much of the internet and the technologies we take for granted today would never have developed as they have, or would be patented. Think for instance of Linux operating systems, which are a big chunk of servers all around the world, or Apache/NGINX, which handle much of the internet's traffic.

With an interest in digital and information technology, I initially started as an IT support specialist while pursuing a degree in Computer Science, but I quickly came to realize my passion for problem-solving and engineering. After working as a system engineer, I familiarized myself with cloud technology and its effect on decentralized networks - I'm excited to see the future of cloud technology, but am at the same time skeptical.

I believe in Bits of Freedom's work to enhance and raise awareness about privacy, and protect and advance the freedom of communication. I'm thrilled to start as a system administrator, contribute to future-proofing Bits of Freedom's infrastructure and helping the team and our volunteers!"

"Ik geloof sterk in het open internet en privacy als fundamenteel recht. De afgelopen jaren ben ik me steeds bewuster geworden van het belang van jezelf onderwijzen over online vrijheid en van de waarde van het bouwen aan community-driven, open-source producten die kunnen bijdragen aan vooruitgang in een heel scala aan disciplines. Open-source (BSD- en andere licensies) stimuleert innovatie door samenwerking. Zonder open source zou veel van het internet en de technologie die we voor lief nemen, zich nooit zo ontwikkeld hebben, of gepatenteerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan Linux besturingssystemen, die je terugvindt in talloze servers over de hele wereld, of Apache/NGINX, waarmee heel veel dataverkeer wordt afgehandeld.

Met een interesse in digitale- en informatietechnologie, begon ik oorspronkelijk als IT supportspecialist terwijl ik Informatica studeerde. Maar al snel ontdekte ik een passie voor engineering en het oplossen van problemen. Nadat ik als system engineer heb gewerkt, ben ik me gaan verdiepen in cloudtechnologie en het effect ervan op decentrale netwerken. Ik ben nieuwsgierig om te zien waar ontwikkelingen in cloudtechnologie toe gaan leiden, maar ben ook sceptisch.

Ik geloof in Bits of Freedoms doelstellingen om het recht op en bewustwording over privacy te verhogen, en de vrijheid van communicatie te verdedigen en bevorderen. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan als systeembeheerder, bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, en om ons team en vrijwilligers te helpen!"

Onze IT

Onze systemen zijn altijd in ontwikkeling. Check hieronder hoe wij een aantal zaken geregeld hebben.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.