• Menu

0 recente resultaten

We stellen graag aan je voor: Sarah Stapel

Wij zijn heel erg blij dat Sarah Stapel bij ons komt stage lopen. Zij studeert Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en zal bij ons onderzoek gaan doen naar de gegevens over ons lichaam die worden verwerkt bij verschillende corona maatregelen.

Sarah stelt zich zelf aan jullie voor:

Ik ben Sarah Stapel en volg op dit moment de onderzoeksmaster Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn onderzoek aan de universiteit richt zich voornamelijk op de vrijheid van meningsuiting, privacy en gegevensbescherming.

Gezien de complexe aard van informatie in het digitale tijdperk, is er grote behoefte aan verdere ontwikkeling van het privacyrecht. Vooral tijdens een crisis, waar vaak disproportionele machtsverhoudingen en een onbalans van informatie ontstaan, is het juist belangrijk om de digitale rechten van burgers te beschermen. Om de informatie-asymmetrie te bestrijden en om op een duidelijke wijze in kaart te brengen wat gegevensverwerking tijdens een pandemie voor de burger betekent, ben ik bij Bits of Freedom terechtkomen.

Bij Bits of Freedom zal ik onderzoek doen naar gegevensverwerking in de huidige en voorgestelde corona-maatregelen. Ik beoordeel de wijze van gegevensverwerking en wat deze verwerking betekent voor onze digitale rechten en vrijheden. Welke gegevens worden verzameld, waar komen deze gegevens terecht en wie kan er bij?

Tijdens deze analyse focus ik mij op body surveillance. Body surveillance verwijst naar de praktijk en het beleid waarmee instanties de controle uitoefenen op individuen met betrekking tot hun lichaam. Bijvoorbeeld bij gezondheids- en locatiegegevens.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag