Jaarverslag Bits of Freedom 2019

Ons jaarverslag over 2019 staat online. Hier kun je door onze hoogtepunten klikken, over onze financiële situatie lezen, en onze favoriete persmomenten terugkijken. We horen het natuurlijk graag als je vragen of opmerkingen hebt.

Voorwoord

De maatschappelijke discussie over de rol van technologie in onze samenleving wordt steeds volwassener. Na jarenlange berichtgeving over het ene na het andere dataschandaal, stond 2019 in grote delen van West-Europa en Noord-Amerika in het teken van een groeiend en steeds explicieter gevocaliseerde onvrede over de grootste techbedrijven. "Break up big tech" werd een van de speerpunten van Elizabeth Warrens presidentscampagne in de Verenigde Staten, en hier in Nederland richtte de Kamer de tijdelijke commissie Digitale toekomst op om meer grip te krijgen op "gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering".

Wij droegen ook in 2019 weer bij aan deze kritische koers. We toonden aan dat Facebook loog tegen de Tweede Kamer over de maatregelen die zij beloofde te hebben getroffen om verkiezingsmanipulatie te voorkomen, we dienden een handhavingsverzoek in tegen de real time bidding praktijk van Google en IAB (een brancheorganisatie voor digitale marketing), en publiceerden "Fix the system, not the symptoms", een analyse van de ongezonde machtspositie van een handjevol techreuzen. Natuurlijk was er ook de succesvolle lancering van Freedom Internet, een nieuwe, onafhankelijke provider met vrijheid en burgerrechten in hun DNA, die bevestigde dat mensen zin hebben in alternatieven.

Maar ook het debat rondom data- en technologiegebruik door de overheid was van hoge kwaliteit. De aandacht voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bleef aanzienlijk, er werd uitgebreid gesproken over de zaak tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI), en het prachtige Het is oorlog maar niemand die het ziet van onderzoeksjournalist Huib Modderkolk werd een bestseller.

2020 is, dankzij de coronacrisis, nu al een heel ander jaar dan gepland. De rechtsstaat staat nog meer dan anders onder druk. Vrijheden en rechten die bevochten zijn, worden ingeperkt. De macht van de overheid neemt toe, en die van de burger neemt af. Dat wordt zichtbaar, nu we niet meer kunnen gaan en staan waar we willen, wanneer onze medische gegevens buiten onze wil om worden gedeeld of wanneer onze locatie doorlopend zou worden gemonitord. Daarmee wordt het precaire rechtsstatelijke systeem, dat afhankelijk is van een gezonde machtsbalans tussen overheid en burger, flink op de proef gesteld. Te flink, misschien. Een overheid met te veel macht laat zich namelijk niet controleren. Niet door burgers en niet door de rechter.

Mede dankzij ons formaat zijn we flexibel en wendbaar. Dat komt nu goed van pas. We zijn snel gepivot zodat we nieuwe ontwikkelingen in de context van het coronavirus effectief kunnen adresseren. We doen dit niet zomaar. De geschiedenis leert dat in tijden van crisis soms overhaaste beslissingen worden genomen met vergaande negatieve gevolgen voor onze rechten en vrijheden, ook lang nadat de crisis voorbij is. Juist nu is het dus belangrijker dan ooit dat Bits of Freedom er is.

Maar in dit jaarverslag staan nog even de belangrijkste gebeurtenissen van 2019 centraal. Dit zijn de activiteiten waar we het meest trots op zijn en die de meeste impact hebben gehad. We kijken ernaar uit om met de steun van onze donateurs, vrijwilligers, vrienden en volgers ook van 2020 een jaar met vele hoogtepunten te maken.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Als je liever elke twee weken hoort wat we allemaal doen in plaats van één keer per jaar, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.