Geheime diensten overspoelen zichzelf met gegevens

Geblokkeerd door de politie? Jouw probleem

Amazon’s Rekognition toont zijn ware gezicht
DOSSIER: Politie

Kleine winst: De politie beweert iedereen die geblokkeerd is door een @politie account te deblokkeren. Ook zegt zij blocks in principe niet acceptabel te vinden. Toch vindt zij het niet nodig het probleem van onterechte blokkades structureel op te lossen.

Politie deblokkeert gebruikers

Een tijd geleden schreven wijLees hier wat wij eerder schreven over het blokkeren van sociale media gebruikers door de politie over het gebrek aan beleid bij de politie met betrekking tot het blokkeren van gebruikers op sociale media. Die blog werd ook door de politie gelezen en leidde tot een lange mailwisseling. Samen heeft dit ervoor gezorgd dat alle mensen die geblokkeerd waren door @politie accounts zijn gedeblokkeerd. Daar zijn wij heel blij mee!

Maar het probleem is niet opgelost

Maar niet te vroeg gejuicht. Zolang de politie geen goed sociale media beleid maakt, verandert deze eenmalige actie niets aan het structurele probleem. Op dit moment geldt er namelijk enkel een “principe”. Die luidt als volgt: “De politie kan door iedereen gevolgd worden en de politie blokkeert in principe niet, tenzij herhaaldelijk niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving en/of aan de geldende huisregels van het platform.” Het is onduidelijk hoe de medewerkers op de hoogte worden gebracht van het geldende principe. Ook schrijft de politie dat ze geen toezicht houdt op of het principe wordt nageleefd, en ook niet van plan is dat te gaan doen. Het beheer van de accounts wordt overgelaten aan de medewerkers zelf. De politie kiest er bewust voor om geen maatregelen te nemen om zicht te krijgen op de praktijk. De politie kon ons dan ook niet vertellen hoeveel accounts ze hadden gedeblokkeerd, hoeveel mensen nog zijn geblokkeerd, en wat daar de redenen voor zijn.

Wat de politie moet doen

Zolang de politie dit probleem niet serieus neemt zullen er onterecht mensen geblokkeerd blijven worden. De politie zegt dat het simpel is om een blokkade terug te draaien. Dat is inderdaad waar voor de politieagent. Maar de burger moet zich eerst door het officiele klachtenmechanisme van de politie heen worstelen. Noem dat maar simpel.

Wij vinden het onacceptabel dat de politie de negatieve consequenties van haar gebrek aan beleid bij de burger legt. Officiële politie accounts zijn overheidskanalen, daar zou je niet zomaar van uitgesloten mogen worden. Als de politie ervoor kiest om op sociale media actief te zijn moet zij ook de verantwoordelijkheid nemen om hier op een juiste manier mee om te gaan. Onze aanbevelingen?

  • De politie moet beleid ontwikkelen wanneer zij wel en niet mensen blokkeert, en moet erop toezien dat het beleid wordt nageleefd.
  • Het moet helder zijn voor burgers waarom zij geblokkeerd worden, en waar zij eventueel kunnen klagen als zij een block onterecht vinden.
  • Het beleid zou moeten gelden voor alle officiële accounts van de politie. Het onderscheid dat nu gemaakt wordt tussen officiële kanalen met een @politie handle en andere officiële politie kanalen zonder die handle is willekeurig en voor de burger niet duidelijk.

Wat ons betreft zou het niet zo mogen zijn dat mensen geblokkeerd worden voor het plaatsen van een kritische opmerking. Maar de precieze spelregels laten we graag over aan de politie. Dus als jullie weer meelezen: doen jullie een voorstel?

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.