• Menu

0 recente resultaten

Experts hebben gesproken: Focum, de Belastingdienst en Translink kanshebbers voor de Big Brother Awards Expertprijs

We stellen je graag voor aan de drie kanshebbers op de Big Brother Awards Expertprijs van 2017!

Big Brother Awards Expertprijs

Op basis van de nominaties van experts zijn dit de drie kanshebbers voor de Big Brother Awards Expertprijs. De uitreiking aan de winnaar van de Big Brother Awards is op 11 december in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Focum: voor het handelen in data en eigen belang

Ben je kredietwaardig? Je denkt misschien van wel, maar daar kan achter de schermen heel anders over worden gedacht. Woon je bijvoorbeeld in een huis waar eerder een wanbetaler woonde? Slecht voor je profiel. Datamakelaars verdienen goud geld met zulke profilering. Zo stellen "handelsinformatiebureaus" profielen op voor bedrijven waar je producten of diensten af wil nemen en geven ze adviezen of een product of dienst wel of niet aan je geleverd moet worden. In de praktijk blijken deze adviezen als waarheid te worden gebruikt, zonder dat goed inzichtelijk is of dat eigenlijk wel terecht is.

En zoals expert Dennis Broeders over zulke profielen zegt: “Naarmate dergelijke profielen vaker gebruikt worden in het dagelijks leven door banken, werkgevers, verzekeraars en de overheid, beïnvloeden ze levenskansen.” Lees verder.

De Belastingdienst, voor hun datajacht zonder vergunning

De burger moet er maar op vertrouwen dat de Belastingdienst zorgvuldig met hun gegevens om gaat. Dat vertrouwen bleek dit jaar misplaatst. De Belastingdienst bleek onterecht beelden van snelwegcamera's te gebruiken. Daarnaast bleken (externe) medewerkers van de experimentele afdeling van de Belastingdienst een loopje met de privacy van de belastingbetaler te nemen.  Dat deden ze onder meer door data mee naar huis te nemen en zelfs op een persoonlijke cloud-dienst op te slaan. Dat een afdeling van de Belastingdienst op hun kruistocht naar innovatieve data-analyses op zo’n manier met onze gegevens om kan gaan is buitengewoon zorgelijk.

Expert Bart de Koning verwijst naar Maurits Martijn (van De Correspondent) die het krachtig verwoordde: “De belastingdienst is de grootste informatiefabriek van Nederland. Vergeet de politiestaat. Welkom in de belastingstaat.“ Lees verder.

Bij de invoering van de OV-chipkaart waren bedenkingen over de bescherming van de privacy van de reizigers. DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, wilde onderzoeken of studenten die in een risicoprofiel zaten fraudeerden. DUO vroeg daarom de reisgegevens aan Translink en Translink vond dat prima. Maar de rechter dacht daar toch anders over: een onterechte schending van de privacy van de student(en). En daarna bleek dat DUO nog veel meer reisinformatie deelde met andere organisaties, zoals gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank.

Expert Bart de Koning is kritisch: "Translink had niet zo makkelijk moeten strooien met gevoelige persoonsgegevens van reizigers. Ze hadden zich principieel op moeten stellen om de privacy van hun klanten te beschermen en het desnoods voor de rechter moeten laten komen. Dan was er meteen een onafhankelijk oordeel over de weging van van privacy versus opsporing gekomen." Lees verder.

Over de Big Brother Awards

De Big Brother Awards 2017 is een theatershow, spoedcursus privacy en prijsuitreiking in één. De voorstelling wordt eenmalig opgevoerd in de Stadsschouwburg Amsterdam op maandag 11 december. Durven de grofste privacyschenders van het afgelopen jaar op deze avond zelf in de schijnwerpers te stappen?

Over de totstandkoming van de Awards

Tot 9 november kon iedereen kandidaten voor de Publieksprijs nomineren en de onderbouwing daarvoor insturen via de website bigbrotherawards.nl. De kandidaten die het vaakst genoemd zijn, het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma, vormen nu automatisch de drie genomineerden. Stemmen op een van deze drie kan hierStem hier op jouw winnaar van de Big Brother Award 2017. Om ook de spotlight te zetten op privacyschendingen die minder (media-)aandacht krijgen, vraagt Bits of Freedom wetenschappers, columnisten, activisten en mensen uit het bedrijfsleven om nominaties voor de Expertprijs in te sturenTot slot reikt Bits of Freedom de Felipe Rodriquez Award uit. Deze gaat naar een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar positief heeft ingezet voor privacy en internetvrijheid.

Mede mogelijk gemaakt door:

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag