• Menu

0 recente resultaten

Verslag: Privacy Café-dag op 4 november 2017

Op 4 november vond een Privacy Café-vrijwilligersbijeenkomst plaats in Amsterdam. Deze werd bij Bits of Freedom georganiseerd. Een hoge opkomst met een flink aantal nieuwe vrijwilligers.

Nieuwe materie

Aangezien het voor velen nieuwe materie was begon de middag met veel vragen aan coördinator Jennifer Veldman over het Privacy Café format en welke voorwaarden er worden gesteld als je er zelf één wilt organiseren. Er waren een aantal vrijwilligers aanwezig die eerder een Privacy Café hebben georganiseerd. Zij vertelden dat er een rode draad wordt aangehouden maar dat er zeker ruimte is voor ingebrachte onderwerpen. Want zoiets abstracts als “veiligheid” en “privacy” is voor elk individu toch een andere ervaring?

Update Bits of Freedom

We gingen verder met een korte introductie vanuit Bits of Freedom en een update over hun toekomstplannen. Eén daarvan is dat op de dag van deze bijeenkomst er een campagne is gedaan waarbij 20.000 brieven zijn verstuurd. In deze brief staat vermeld dat er tussen 4 en 8 december 2017 een monteur komt namens de Rijksveiligheidsdienst die een netwerk-relay in je meterkast komt installeren zodat de overheid gemakkelijker toegang kan krijgen tot je privénetwerk. Deze organisatie bestaat natuurlijk helemaal niet maar zie hieronder de brief:

Verder was de dag ingedeeld in twee delen. Een update omtrent het komende referendum met betrekking tot de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en een presentatie over Dowse.

Sleepwet-referendum

Wie kan er beter vertellen over het referendum dan de initiatiefnemers zelf. Twee van de zes, Nina Boelsums en Luca van der Kamp, waren aanwezig om vragen te beantwoorden en een discussie aan te gaan over de volgende stappen in de loop naar het referendum.

De essentie van de discussie was dat we zeker nog niet klaar zijn. Het gaat erom dat de boodschap die we willen geven aan het kabinet consistent blijft en dat er gecommuniceerd blijft worden hoe wij graag zien dat de AIVD zich gedraagt. Er werd vermeld eens te kijken op waartrekjijdegrens.nl. Hier worden een aantal discussiepunten van de wet beknopt toegelicht zodat jij zelf kan bepalen waar je het wel en niet mee eens bent.

Het fijne aan het publiek bij deze dag is toch wel dat, wanneer je bijvoorbeeld een gesprek wilt hebben over het komende referendum, je de discussie “ik heb niets te verbergen” kan overslaan.

Dowse

Het volgende deel van de dag werd geleid door Federico Bonelli die een presentatie kwam geven over het open-source project DowseLees meer over Dowse..

Door de opkomst van het Internet of Things hebben apparaten veel toegang tot privé-netwerken en informatie over gebruikers. Mensen zijn niet bewust meer welke data alleen lokaal wordt opgeslagen en welke data hun huis verlaat. Dit is niet alleen een technisch-, maar ook een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Wat als IoT in de toekomst ons gedrag thuis gaat beïnvloeden? Zoals Federico met een knipoog zei:

"Machines are barbaric."

Dowse wil dit bewustzijn terugbrengen door middel van een relay tussen je lokale netwerk en de router van je internet provider. Het doel is dat wij dan op een meer bewuste manier gaan kijken naar onze netwerkactiviteit.

Een voorbeeld die Federico zelf aanhaalde. Stel je komt midden in de nacht thuis van een avondje stappen en je bent van plan updates op social media te zetten; een gedragspatroon dat je normaal niet vertoont. Dowse signaleert dit patroon en kan je hierover een melding geven. Het is dan aan jou om te bepalen wat je ermee doet.In deze white-paper staan nog meer use cases. Het fungeert zeker niet als een firewall en het weerhoudt je er ook niet van om activiteit uit te voeren. Het gaat puur om bewustwording en verantwoordelijkheid.

“Dowse” staat voor het op zoek gaan naar ondergronds water (of ander materiaal) met een wichelroede. Dit is niet wetenschappelijk verklaard maar het idee komt wel enigszins overeen met de essentie van Dowse; het helpen opsporen van activiteit en de gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

We sloten er niet mee af maar we kregen een overheerlijke lunch tussen de sprekers door!

Het eerstvolgende Privacy Café zal plaatsvinden op 30 november bij bibliotheek De Tweede Verdieping in Nieuwegein. Interesse om vrijwilliger te worden? Stuur een mailtje naar privacycafe@bitsoffreedom.nl.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag