• Menu

0 recente resultaten

Wat zou jij willen bespreken op een privacyconferentie?

Deze dagen zijn we in Hong Kong op de International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC). We zijn daar om informatie en zorgen te delen, te leren, maar we willen ook zaken aan de kaak stellen. Wat vind jij dat we echt moeten benoemen?

Conferentie van toezichthouders

De ICDPPCLees hier het programma! is de 39ste jaarlijkse internationale bijeenkomst voor privacytoezichthouders. Naast de toezichthouders zijn ook het bedrijfsleven en burgerrechtenorganisaties aanwezig. Een week lang praten over belangrijke onderwerpen, van kunstmatige intelligentie tot het EU – US Privacy Shield: de gemene deler is privacy.

Voor ons is zo’n conferentie extra interessant, want we praten in Nederland en in Europa veel over privacy, maar vergeten soms de effecten die beleid in Nederland en in Europa heeft op de rest van de wereld en andersom. Zo zijn er bijvoorbeeld landen, zoals Zuid-Afrika en Mexico, die hun privacywetgeving mede baseren op Europese wetgeving. Natuurlijk zijn er ook landen, zoals de Verenigde Staten, die privacybescherming op een heel andere manier regelen. Wij kunnen dus leren van hun ervaringen en zij van de onze.

Ook de prioriteiten en zorgen kunnen heel anders zijn. Wij gebruiken bijvoorbeeld Tor omdat we anonimiteit belangrijk vinden, maar er zijn hier ook organisaties die Tor moeten gebruiken om te voorkomen dat ze worden opgepakt voor werk dat wij hier in Nederland gewoon in de openbaarheid kunnen doen. Het maakt  glashelder dat we ook in Nederland ons best moeten doen om te zorgen dat zij hun werk kunnen blijven doen. En dat kan ook indirect, door ervoor te zorgen dat de software en versleuteling die we allemaal gebruiken, ook voor hun zo veilig mogelijk is.

Wat zou jij willen bespreken?

Digitale ontwikkelingen en de daarbij horende problemen spelen overal, maar de oplossingen verschillen. We zijn hier om mee te denken over de problemen, maar zeker ook over de oplossingen. Dat willen we ook graag samen met jou doen. Welk onderwerp vind je dat we hier per se moeten noemen? Is dat het belang van de nieuwe regels voor tracking? Of moeten we het juist over surveillance hebben? Of vind je dat we moeten pleiten voor betere regels voor kunstmatige intelligentie?

Vertel ons wat je besproken wilt hebben, zet het in de comments of stuur een mailtjeMail Ton! – en we gaan het op de agenda zetten!

Te weinig diversiteit op de conferentie

Er is trouwens ook kritiek op de conferentie. Als er op dit niveau over privacy wordt gesproken is diversiteit heel belangrijk. Diversiteit qua stakeholders, om te zorgen dat er ook burgerrechtenorganisaties vanuit de hele wereld aanwezig kunnen zijn en niet alleen vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven.

Daar is geld voor nodig, en dat geld was er bij deze editie van de conferentie niet. De enige reden waarom wij er wel bij zijn deze keer is omdat de Mozilla Foundation geld beschikbaar heeft gesteld voor een aantal burgerrechtenorganisaties –en dus ook voor ons– om naar Hong Kong af te reizen.

We zijn erg blij met die kans, maar we vinden tegelijkertijd dat het de verantwoordelijkheid van de organisatie van de conferentie is om ervoor te zorgen dat de stem van de burger ook gehoord kan worden. Als bedrijven wel lobbyisten afvaardigen, maar organisaties als de onze niet in staat zijn om te komen, dan ontbreekt een essentiële stem. Dat betekent dus, kort gezegd, dat de ICDPPC (of de overheid) geld voor reis- en verblijfkosten voor organisaties die zelf de middelen niet hebben beschikbaar moet stellen. Ook voor volgend jaar, als het in Brussel is, is dat belangrijk. De aanwezigheid van een burgerrechtenorganisatie uit Pakistan is immers minstens zo belangrijk als de aanwezigheid van Facebook.

Update (29 september): We schreven mee aan een oproep aan de ICDPPCLees hier onze oproep om burgerrechtenorganisaties meer te betrekken bij de samenstelling van de conferentie en te zorgen voor meer diversiteit.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag