• Menu

0 recente resultaten

We stellen graag aan je voor: Thomas de Groot

Techniek vergroot zijn greep op gebruikers en dat is soms ongewenst. Veel apparaten bevatten tegenwoordig een computer en zijn via internet verbonden, waardoor je voortdurend gevolgd wordt. Als gebruiker kun je haast niet voorkomen dat jouw gegevens bij meer bedrijven belanden dan je vermoedt. Bovendien mag je het gevaar van datalekken ook niet onderschatten.

De bezoeker van bof.nl hoef ik niet uit te leggen dat een kritische houding ten opzichte van bedrijven en overheden belangrijk is.

Tijdens de master ‘Internet, Intellectueel Eigendom en ICT’ aan de VU leerde ik binnen en buiten bestaande kaders te kijken naar technologie, regelgeving, rechtspraak en literatuur. Dit leidde uiteindelijk tot een scriptie over de privacy-impact van ad-blocker detectiescripts. Hoe moet een detectiemethode werken en waarvoor moeten websites toestemming vragen?

De bezoeker van bof.nl hoef ik niet uit te leggen dat een kritische houding ten opzichte van bedrijven en overheden belangrijk is. Bits of Freedom stelt digitale burgerrechten, een ingewikkelde problematiek, aan de kaak. Tijdens mijn gastbloggerschap ga ik hier aandacht aan besteden en de ontwikkelingen die de internetvrijheid raken toelichten. Per slot van rekening zijn er veel voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat je als internetter, om je privacy enigszins te kunnen beschermen, behoefte hebt aan meer inzicht.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag