• Menu

0 recente resultaten

Vier tips voor de nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds vandaag is Aleid Wolfsen de nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij zal het vast druk krijgen. Daarom geven we hem bij zijn aantreden alvast vier tips mee.

1. Wees een privacyvoorvechter
De vorige voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zich altijd opgesteld als publieke voorvechter van het recht op privacy. Daarmee keek de AP niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de wet. We hopen dat de nieuwe voorzitter eenzelfde opstelling zal hebben.

2. Investeer in techneuten en technische kennis
Van de ongeveer zeventig 70 fte zijn er op dit moment bij de AP 3 mensen met een technische achtergrond in dienst. Het scherp handhaven van de bescherming van persoonsgegevens vergt tegenwoordig een diepe technische expertise. Aangezien het voor een toezichthouder onverstandig is om technisch onderzoek uit te besteden zal de AP moeten investeren in meer eigen technische capaciteit.

3. Ondersteun individuele burgers
Op dit moment hebben burgers niet het idee dat ze met individuele problemen bij de AP aan kunnen kloppen. Het is ook niet helder op welke manier de AP de verschillende problemen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens prioriteert. Kan de AP met een tip-formulier zonder feedbackmechanisme wel een goed beeld krijgen van de daadwerkelijke schaal van een bepaalde problematiek? Hoe zorgt de AP ervoor dat burgers zich gehoord voelen en individuele problemen daadwerkelijk melden? Het zou goed zijn als de AP de komende jaren burgers directer kan ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van strakke handhaving van het inzage- en correctierecht.

4. Pleit voor meer budget en mankracht
Tot slot is het budget en de mankracht van de AP onvoldoende voor haar taakstelling. Met iets meer dan 8 miljoen euro en iets meer dan 70 fte kan de AP na het aannemen van de Europese privacyverordening onmogelijk haar taken volledig en effectief uitvoeren. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om de toezichthouder met voldoende middelen uit te rusten. Hopelijk lukt het de voorzitter om de regering duidelijk te maken dat bij een groeiende taakstelling ook een groeiende begroting hoort.

Bij deze willen we ook Jacob Kohnstamm bedanken voor zijn inzet voor privacy in de afgelopen twaalf jaar. We hebben zijn betrokkenheid bijzonder gewaardeerd. We wensen Aleid Wolfsen eenzelfde productieve tijd toe.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag