• Menu

0 recente resultaten

We stellen graag aan je voor: Eward Bartlema

Er zijn altijd veel actuele ontwikkelingen om over te schrijven. We zijn erg blij dat onze nieuwe gastblogger, Eward Bartlema, ons daar de komende maanden bij helpt door een serie te schrijven over het Internet of Things. Hij stelt zich graag zelf even aan jullie voor.

14-01-2016; Amsterdam; Marineterrein; Eward Bartlema;“Weinig mensen weten dat WiFi aan de tafel van een Nederlands McDonald’s restaurant is bedacht. De Nederlandse ingenieur Cees Links en zijn partners ondernamen daar een succesvolle poging om draadloze huistelefoons met elkaar te verbinden. In de tien jaar die op het experiment volgde probeerde Links de technologie tevergeefs te verkopen, totdat een succesvolle pitch bij Steve Jobs himself in 2000 het tijdperk van WiFi inluidde.

Anno 2016 kunnen we niet meer om WiFi heen. De technologie wordt allang niet meer alleen gebruikt om appjes mee te sturen. Smartphones worden verbonden met smarthomes en smartgrids vormen de infrastructuur van heuse smartcities; allemaal om het leven van smartcitizens makkelijker te maken. Een nieuw buzzwoord heeft zijn intrede gedaan: Het Internet of Things (IoT), oftewel het Internet der Dingen. ‘Dingen’, bij het gebrek aan een beter woord, zijn hierin apparaten die zich ontwikkelen van losstaande machines naar instrumenten die zelfstandig opereren en verbonden zijn met het internet. Zo waren er in het afgelopen jaar wereldwijd circa 5 miljard apparaten verbonden met het internet, en volgens de voorspellingen zal dit aantal tegen 2020 vervijfvoudigd zijn.

Het verzamelen en benutten van data via het IoT zorgt er volgens pleitbezorgers voor dat de intrichting van onze samenleving wordt versterkt. Denk bijvoorbeeld aan smartcement waarmee bruggen kunnen worden gebouwd die ons waarschuwen wanneer ze op instorten staan, of wearables waarmee je de gezondheid van je ouders in de gaten kunt houden. Dat klinkt als een heel aantrekkelijk idee, maar wat zijn de risico’s voor onze digitale burgerrechten? Wat gebeurt er met onze privacy en veiligheid als onbekenden toegang kunnen krijgen tot onze meest basale apparaten?

In een poging om de bewierroking van het IoT te nuanceren schrijf ik de komende zes weken in deze gastblog een serie over het Internet of Things. Als afgestudeerd politicoloog en beleidswetenschapper ben ik altijd gefascineerd geweest door de relatie tussen politiek, technologie en samenleving. Het Internet of Things vormt de komende jaren een van de belangrijkste uitdagingen voor onze digitale burgerrechten en ik kan niet wachten om deze uitdagingen in kaart te brengen als gastblogger voor Bits of Freedom!”

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag