• Menu

0 recente resultaten

Nieuwe leden voor onze Raad van Advies

We zijn blij en trots dat we vier nieuwe leden van onze Raad van Advies aan jullie kunnen presenteren. Maak kennis met Ot van Daalen (wellicht al bekend), Linda Duits, Anneke Jansen en Olaf Kolkman.

Ot van Daalen heeft Bits of Freedom heropgericht in 2009. Hij is advocaat bij IT- en privacykantoor Project Moore en docent bij het Instituut voor Informatierecht. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van het SIDN Fonds en bestuurslid van EDRi.

Linda Duits is sociaal wetenschapper gespecialiseerd in populaire cultuur. Ze promoveerde in 2008 op multiculturele meisjescultuur aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, waar ze tot 2010 werkte als Universitair Docent. Daarna begon ze Diep Onderzoek, een kenniscentrum op het gebied van jongeren en media. Ze blogt dagelijks over ontwikkelingen in en onderzoek naar populaire cultuur, publiceert regelmatig in diverse media, waaronder NRC Handelsblad, en is columnist voor Folia. Duits is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) van de Universiteit Utrecht. Daarnaast geeft ze freelance les aan verschillende hoger onderwijsinstellingen.

Anneke Jansen is zelfstandig ondernemer, nerd by proxy, curator van lezingen en debatten en manager in de uitvoerende kunsten. In 2006 was ze mede-oprichter van het Amsterdam Fringe Festival. Een festival dat zich ontwikkelde tot een belangrijk onafhankelijk platform voor internationaal experimenteel cross-over theater. Het Amsterdam Fringe Festival onderscheidt zich van andere theaterfestivals door een nadruk op innovatie in cultureel ondernemerschap, een open inschrijving in plaats van het gangbare curatormodel, een horizontale organisatiestructuur met nadruk op in-house training en community building en een festivalformat dat artistieke innovatie combineert met een informele, grenzeloze en toegankelijke context. Tevens is ze co-founder en mede-eigenaar van voordemensen.nl, een bedrijf dat zich richt op online oplossingen voor evenementen en festivals, zoals het ontwikkelen van een toegankelijk kassa-systeem waar je je niet dood aan ergert.

Olaf Kolkman is Chief Internet Technology Officer van de Internet Society. Internettechnologie wekte in de vroege jaren ’90, tijdens zijn studie sterrenkunde, zijn interesse. Professioneel houdt Kolkman zich sinds 1996 met Internet bezig. Bij RIPE NCC was hij mede verantwoordelijk voor het ontwerp van wat later zou uitgroeien tot een wereldwijd testnetwerk en raakte hij betrokken bij de standaardisatie-activiteiten van de Internet Engineering Task Force (IETF). In 2007 werd Kolkman directeur van NLnet Labs. Onder zijn leiding, tot en met 2014, produceerde NLnet Labs wereldwijd uitgerolde Open Source DNS-software, werd er onderzoek gedaan naar technische issues met een wereldwijde impact, droeg het Lab actief bij in regionale en globale Internet-standaardisatie en bestuur (bijv. ICANN, RIPE, IETF), en verwierf het Lab wereldwijde bekendheid door haar werk op het gebied van ontwikkeling van DNSSEC. Kolkman heeft een aantal functies binnen de IETF bekleed. Zo was hij enkele malen werkgroepvoorzitter, lid van de IAB van 2006 tot 2012, en haar voorzitter van 2007 tot 2010. Hij is de IETF-afgevaardigde in het Europees Multi-Stakeholder-platform voor ICT-standaardisatie en ‘Trusted Community Representative’ in het kader van de DNS root-signing ceremony. Olaf beschrijft zichzelf als een Internet-generalist en ‘evangineer’, iemand met diepe kennis van een paar van de technische aspecten van het Internet die het leuk vindt bruggen te bouwen tussen techniek, bestuur en samenleving.

We vinden het fantastisch dat deze vier mensen de komende tijd hun expertise willen inzetten om ons te adviseren. Onze Raad van Advies bestaat uit prominenten met kennis op het gebied van recht, politiek, media en communicatie, kunst en technologie. De Raad van Advies komt eens in de zes maanden bij elkaar en geeft dan aan de hand van een discussiestuk met vragen advies aan Bits of Freedom. Deze vragen hebben meestal betrekking op de middellange-termijn strategie van Bits of Freedom. De leden van de Raad van Advies worden voor vier jaar gekozen.

Van een aantal raadsleden is hun termijn in de afgelopen periode verlopen. We hebben (met pijn in ons hart) afscheid genomen van Rop Gonggrijp, Bernt Hugenholtz, Erik Huizer en Eben Moglen. We willen hen bij deze heel hartelijk danken voor hun inzichten en weten zeker dat ze alle vier nog steeds bijzonder betrokken zullen blijven bij Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag