• Menu

0 recente resultaten

Europa stemt voor netneutraliteit, inclusief loopholes

En dat was het dan. Het Europees Parlement stemde daarnet over het op Europees niveau beschermen van het principe van netneutraliteit. Het parlement heeft ingestemd met een voorstel dat meerdere loopholes kent en waarmee we de goede bescherming in de Nederlandse regels kwijtraken.

Zeg maar dag tegen de bescherming van het principe van netneutraliteit zoals we dat in Nederland kennen. En dat is eeuwig zonde, want op basis van dat principe wordt al het internetverkeer op dezelfde manier behandeld. Dat zorgt ervoor dat jij als eindgebruiker bepaalt wat je op internet doet, in plaats van je internetaanbieder. En dat bevordert innovatie. Wie daarover twijfelt, negeert de enorme groei van internet in de afgelopen twee decennia. Onze hele samenleving is inmiddels doordrenkt van internet.

Het voorstel waarover nu gestemd is beslaat niet alleen de bescherming van netneutraliteit, maar gaat ook over het inperken van de rekening die jij moet betalen als je in het buitenland van je mobiele telefoon gebruik maakt. Dat laatste wordt met de nieuwe regels overigens slechts beperkt beperkt. De parlementsleden en de Europese Commissie zullen, als ze het over deze stemming hebben, vooral praten over het succesvol inperken van die roamingtarieven. Dat ze niet nog een paar maanden langer wilde onderhandelen om ook netneutraliteit goed te regelen, zullen ze liever verzwijgen.

Het voorstel dat nu is goedgekeurd zal over een aantal maanden van kracht worden. Omdat het gaat om een zogenaamde ‘regulation‘ worden daarmee onze eigen regels ongezien overschreven. De nieuwe Europese regels kennen een viertal loopholes. Het principe van netneutraliteit is onvoldoende beschermd door de gebrekkige definities van ‘specialized services’ en ‘overbelasting van netwerken’. Ook heeft onze toezichthouder onvoldoende vrijheid om op te treden tegen de negatieve gevolgen van zero rating. Tenslotte laat het voorstel ruimte voor ongelijke behandeling van specifiek internetverkeer, bijvoorbeeld als dat is versleuteld.

Er zijn nu drie dingen die moeten gebeuren. De uitleg die de Europese Commissie en het overkoepelende organisatie van toezichthouders, BEREC, aan de regels geven zal bepalend zijn voor de mate waarin de vrijheid van de internetgebruiker gewaarborgd is door deze regels. Daarbij heeft de ACM, de Nederlandse toezichthouder, een belangrijke rol. Ten tweede is het belangrijk dat we bij gaan houden hoe de internetaanbieders de ruimte die ze nu hebben gekregen misbruiken en welke impact dat heeft op onze vrijheid. Tenslotte moeten we de Europese Commissie overtuigen om de loopholes die nu zijn ontstaan zo snel mogelijk te dichten.

Deze tekst mag vrij worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding en met vermelding van deze zin.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag