• Menu

0 recente resultaten

Dinsdag 11 augustus: Informatiebijeenkomst Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten staat ter consultatie online. Dit voorstel heeft ingrijpende gevolgen voor de privacy en vrijheid van alle Nederlandse burgers. Op dinsdagavond 11 augustus organiseren we daarom een informatiebijeenkomst om het voorstel en de consequenties ervan te bespreken. Er is ruim tijd voor vragen. En voorkennis is niet vereist.

Waar gaat deze wet over?
In het voorstel voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt vastgelegd wat de geheime diensten wel en niet mogen. Bijvoorbeeld hoe er onderzoek gedaan mag worden en hoe er inlichtingen vergaard mogen worden. Maar ook of verzamelde gegevens mogen worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten. Daarnaast wordt het toezicht op onze geheime diensten in deze wet geregeld.

Wat gaat er gebeuren?
We zullen het wetsvoorstel uitgebreid en in begrijpelijke taal bespreken. De volgende onderwerpen komen in elk geval aan bod:

  • Het voorstel om de geheime diensten de bevoegdheid te geven om ongericht communicatie te onderscheppen en te analyseren, de meest vergaande bevoegdheid die de diensten ooit hebben gehad;
  • De uitbreiding van de hackbevoegdheden van de geheime diensten;
  • De uitwisseling van gegevens tussen Nederlandse en andere (buitenlandse) diensten;
  • Het toezicht op de diensten.

 

Zelf reageren op de Internetconsultatie?
We lanceren ook een online tool waarmee je gemakkelijk zelf een reactie op de consultatie kunt formuleren.

Praktische informatie
Datum: Dinsdag 11 augustus
Tijdstip: Inloop 18.30 uur, we beginnen om 19.00 uur tot tot plusminus 20.30 uur.
Adres: Bits of Freedom, Bickersgracht 208 in Amsterdam.
Aanmelden: Stuur een mailtje naar evelyn.austin@bof.nl om je aan te melden.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag