• Menu

0 recente resultaten

Vrijwilligersonderzoek deel 3/3: Conclusies en actiepunten

Hiervoor bespraken we wat de voorwaarden zijn van een sterke beweging en hoe onze vrijwilligers ons beoordelen. In het laatste deel van dit verslag presenteren we de conclusies die we getrokken hebben en de actiepunten die we voor onszelf hebben geformuleerd. Onze vrijwilligers waren kritisch en eerlijk. Dat heeft ons geholpen in te zien waar we onszelf moeten verbeteren en om heldere doelen te stellen. Bedankt!

Conclusies

Een beweging ben je samen
In de internetvrijheidsbeweging neemt Bits of Freedom een leidersrol in. Inhoudelijk betekent dit dat het duidelijk moet zijn waar Bits of Freedom voor staat en dat dit iets is dat gedragen wordt door de brede beweging. Bits of Freedom moet regelmatig om input vragen en regelmatig input geven.

Een leidersrol bekleden heeft ook organisatorische consequenties. Bits of Freedom heeft als doel de beweging bij elkaar brengen en houden. Dat betekent dat Bits of Freedom zowel zorg moet dragen voor het contact tussen het bureau en de vrijwilligers als het contact tussen de vrijwilligers onderling moet faciliteren. Idealiter is Bits of Freedom een organisatie met open communicatiekanalen en een sterke netwerkfunctie. Mensen weten Bits of Freedom en elkaar makkelijk te vinden. De bewegingbouwer is goed zichtbaar.

Vrijwilligers kosten veel tijd en leveren veel op
Vrijwilligers mogen van Bits of Freedom inhoudelijke input en praktische ondersteuning verwachten. Bits of Freedom mag van vrijwilligers verantwoordelijkheidsgevoel verwachten. Dit werkt alleen als er expliciete afspraken worden gemaakt en er van beide kanten een belofte wordt gedaan.

Vrijwilligers dragen bij aan de doelstellingen van de beweging
Een extern project of externe kracht (vrijwilliger) draagt altijd bij aan de doelstellingen van de internetvrijheidsbeweging en dus aan de doelstellingen van Bits of Freedom. Het werk dat extern gedaan wordt heeft de zegen van alle bureaumedewerkers en verdient de aandacht van alle bureaumedewerkers.

Actiepunten voor Bits of Freedom

Basisinfrastructuur en –instrumenten
Actiepunt: ontwerp een basisinfrastructuur en –instrumenten om mee samen te werken.

De stem van de beweging
Actiepunt: maak de bredere internetvrijheidsbeweging een integraal onderdeel van de organisatie. Om dat te bewerkstelligen moeten we beginnen met helder communiceren wat we doen en waarom. Daarnaast is het belangrijk dat we regelmatig om input vragen, zowel over inhoudelijke vraagstukken als over meer organisatorische beslissingen. De bewegingbouwer is de stem van de beweging binnen de organisatie. Dit is duidelijk en zichtbaar voor de buitenwereld.

Code of conduct
Actiepunt: Stel een code of conduct op voor vrijwilligers en bureaumedewerkers. Hierin wordt opgenomen wat vrijwilligers van Bits of Freedom mogen verwachten en wat Bits of Freedom van vrijwilligers mag verwachten. Hierin wordt ook de cultuur van de internetvrijheidsbeweging beschreven, waarbij speciaal aandacht is voor meer diversiteit binnen de beweging. Deze kan ook voor vrijwilligers als handvat dienen voor contact onderling en voor contact met externe partijen.

Ontmoetingsplek
Elke club heeft een clubhuis nodig. Een vaste plek waar kindred spirits kunnen samenkomen. Bits of Freedom heeft als doel het creëren van zo een plek.

Hoe nu verder?
De komende tijd zullen we met deze punten aan de slag. Daarvoor hebben we jullie input nodig. Ben jij gepassioneerd over een of meerdere van deze punten? Of wil je iets anders doen voor internetvrijheid in Nederland? Meld je dan bij ons. We zullen ons best doen je te helpen. En als we het niet goed doen, mag je ons op dit rapport wijzen.

We delen de resultaten van dit onderzoek niet alleen omdat we transparantie belangrijk vinden. We willen graag weten wat jij denkt. Dus wat vind jij? Ben je het eens of oneens met bovenstaande punten? Wil je iets toevoegen of opmerken? Hebben we iets over het hoofd gezien? Laat het ons weten!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag