• Menu

0 recente resultaten

Bewaarplicht is écht niet nodig

Afgelopen week liet de Tweede Kamer zich door een groot aantal experts informeren over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Belangrijk, want op grond van deze wet worden gegevens over het communicatiegedrag en de locatie van alle mensen langdurig bijgehouden.

In het gesprek benadrukte Bits of Freedom (pdf) dat de Nederlandse overheid in de afgelopen paar jaar vooral heeft aangetoond dat we zo’n bewaarplicht écht niet nodig hebben. Dat illustreerden we aan de hand van drie voorbeelden.

Drie voorbeelden: bewaarplicht is écht niet nodig

In de eerste plaats onderbouwde de regering de noodzaak van de wet met een overzicht van alle strafzaken uit de eerste helft van 2010 waarin het woord “verkeersgegevens” voorkwam. Van de 21 strafzaken die het ministerie noemde gaan er 19 over een delict dat plaatsvond op het moment dat die hele bewaarplicht nog niet eens bestond. En in één van de zaken zet de rechter zelfs juist een streep door het gebruik van de verkeers­gegevens.

Toen Vodafone door een brand haar bewaarplicht­database in rook zag opgaan leverde dat voor de politie en het Openbaar Ministerie “geen grote problemen op”. Dat is opmerkelijk, want Vodafone heeft een kwart van de markt in handen. Dat betekent dat de politie en het OM op een andere manier, al dan niet legitiem, de missende gegevens heeft kunnen verkrijgen of dat zij deze gegevens domweg niet nodig had.

Ten derde noemden we een rapport van het Agentschap Telecom, waaruit blijkt dat veel van de gegevens toch al voor een tijdje worden bewaard, ongeacht de verplichting om die gegevens te bewaren.

De regering moet stoppen met het langdurig bewaren van ons communicatiegedrag

Het op grote schaal ongericht en langdurig bewaren van gegevens over het communicatiegedrag en de locatie van alle mensen is niet noodzakelijk. Zo’n wet past niet in een rechtsstaat als de onze. Bits of Freedom wil dat de Nederlandse regering de handhaving van de Wet bewaarplicht per direct staakt en zo snel mogelijk de Wet bewaarplicht uit de Telecommunicatiewet schrapt.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag