• Menu

0 recente resultaten

Internationale actiedag tegen TTIP

Morgen wordt er op ruim 400 plekken geprotesteerd tegen de inhoud van burgerrechtenondermijnende handelsverdragen en tegen de manier waarop deze tot stand komen. En je kunt ook digitaal mee protesteren.

ACTA
Weet je nog? 2 jaar geleden gingen mensen de straat op, trokken Europarlementariërs a la Guy Verhofstadt Fawkes in V for Vendetta de ´anonymous´ maskers voor hun gezicht en stemden tegen ACTA. Het spook van ACTA, het verdrag dat onze burgerrechten op het spel zette in ruil voor handhaving van intellectueel eigendom, is nog steeds onder ons.

Handelsverdragen
In de vorm van andere handelsverdragen worden soortgelijke bepalingen voorgesteld die de handelingsvrijheid van overheden beperken, mensenrechten op het spel zetten en waar in alle geheimzinnigheid over wordt onderhandeld.

Transparantie
Natuurlijk, de Europese Commissie doet alsof het proces transparant is. Maar tegelijkertijd worden de teksten pas geopenbaard als de onderhandelingen afgerond zijn. Het probleem daarbij is dat er voor het (euro)parlement maar één keuze is; ja of nee tegen het verdrag. Oftewel: slikken of stikken.

Internationaal protestactie
Dit alles roept bij zowel parlementariërs als burgers weerstand op. Dat heeft, onder meer, geleid tot het organiseren van een internationale actiedag op 11 oktober 2014, morgen dus. Op deze dag worden er in heel Europa ruim 400 protestacties gehouden, óók in Amsterdam.

Andere vormen van kritiek
De kritiek op deze verdragen wordt niet alleen op straat geuit, dat kan ook op andere manieren. Een van die manieren is het ECI, het European Citizens Initiative, waarmee burgers het Europarlement kunnen dwingen bepaalde onderwerpen te agenderen. Helaas strandde deze poging, maar de organisatoren gaan nu door met een ´officieus´ ECI. Mocht je het protest willen steunen, klik dan hier.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag