• Menu

0 recente resultaten

Hey CETA, je lekt iets

Zojuist is in Duitsland het hoofdstuk over intellectueel eigendom uit CETA gelekt. Dit lek gaat ons in staat stellen om inhoudelijk commentaar te kunnen geven op het resultaat van de onderhandelingen tussen Europa en Canada. En dat is hard nodig.

CETA

In het grootste geheim hebben de onderhandelaars van de EU en Canada de afgelopen jaren gewerkt aan een vrijhandelsverdrag (CETA). Door het verlagen van tarieven, het gelijk trekken van regelgeving en wegnemen van andere barrières zou de handel – en dus de economie – moeten groeien. Dit is niet het enige vrijhandelsverdrag, zo onderhandelt de EU op dit moment ook met de Verenigde Staten (TTIP).

Gebrekkige transparantie is problematisch

Een van de grootste problemen van deze verdragen is het totale gebrek aan transparantie. De teksten worden pas gepubliceerd als men uitonderhandeld is. Dat betekent dat de politiek, maar ook de burger, nauwelijks nog invloed kunnen uitoefenen tijdens of na de onderhandelingen. Transparantie is juist essentieel voor het informeren van de bevolking en de democratische besluitvorming. Je kunt je immers geen gefundeerde mening vormen over iets wat je niet weet.

Gelukkig zijn er mensen die het met ons eens zijn en een van die personen heeft nu het hoofdstuk over intellectueel eigendomsrecht (IPR) gelekt. Daardoor kunnen we de komende tijd gaan kijken of en waar verbeteringen noodzakelijk zijn om onze digitale burgerrechten te beschermen.

Analyse

Om het hoofdstuk op zijn waarde te beoordelen, kijken we naar waar het hoofdstuk voor bedoeld is. Het doel is onder meer ´to achieve an adequate and effective level of protection and enforcement of intellectual property rights´(artikel 1b). Hoe wordt dat geregeld en is dat zinvol? Op die vraag gaan we snel terugkomen. Een klein voorschotje kunnen we je al wel geven.

– Geen herziening auteursrecht
Jammer: Kennelijk is het beschermingsniveau tussen Canada en Europa niet gelijk. Als dat namelijk gelijk zou zijn, dan zou er niets over opgenomen hoeven te worden. Tenzij – en misschien blijkt daar de crux te zitten – het de bedoeling is om door het mondiaal standaardiseren van auteursrecht het vrijwel onmogelijk te maken het auteursrecht te herzien. En zo´n herziening is nou juist hard nodig.

– Geen thuiskopie meer
Jammer: Het zou mogelijk moeten zijn om een thuiskopie voor jezelf te maken, bijvoorbeeld om een dvd op je harde schijf te kunnen zetten. Vaak is dat lastig door de beveiliging. Het sanctioneren van het doorbreken van die beveiliging is een van de punten waarop in dit verdrag hard wordt ingezet. Dat is vervelend, want als jij een dvd koopt, dan zou jij zelf moeten bepalen wat je ermee doet, niet de producent.

+ geen internetfilter
Prettig: Wat in ieder geval mooi is: ISP´s mogen niet gedwongen worden om het internetverkeer te filteren op auteursrechtelijk beschermd materiaal. Zo´n filter zou een grote inbreuk kunnen vormen op je privacy, dus het is mooi dat dit erin staat.

Help ons met de analyse!

We gaan het hoofdstuk de komende tijd beter bestuderen – heb je zin om mee te kijken? Kijk hier en plaats hieronder je op- en aanmerkingen!

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag