• Menu

0 recente resultaten

Update: Europese verkiezingen

Inmiddels hebben een flink aantal politieke partijen hun partijprogramma’s voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Vandaag bekijken we de score van de PvdA. Daarnaast is sinds gisteren WEPROMISE live, een campagne voor digitale burgerrechten in de EU. 

PvdA: magere upgrade

In december riepen we leden op om onze suggesties voor amendementen in te dienen. Het programma kon namelijk wel een upgrade gebruiken. Die is er gekomen, maar erg veel is er niet gerepareerd.

Er zijn twee amendementen ingediend (p. 57) over internetvrijheid. Met betrekking tot ieder amendement is een pre-advies gegeven: aannemen of afwijzen. Hieronder vind je de relevante amendementen en de adviezen.

Amendement 79: over een toevoeging die het belang van goede afspraken over het beschermen van persoonsgegevens wordt negatief geadviseerd. Jammer, want er wordt wel degelijk een goed en actueel punt toegevoegd over het belang van toezicht en betere bescherming.

Amendement 80: het amendement over het afschaffen van de Europese bewaarplicht wordt positief beoordeeld. Dat is goed nieuws, want een goede kans dat het wordt aangenomen.

Alle amendementen kunnen op 15 en 16 februari worden besproken tijdens het PvdA congres. Leden en afgevaardigden die alsnog amendementen of moties willen indienen kunnen dat doen volgens de regels (p. 14) die gelden tijdens het congres. Uiteraard kun je contact opnemen met Bits of Freedom als je hulp of inspiratie nodig hebt.

WEPROMISE!

Geen PvdA’er maar wel overtuigd van het belang van digitale vrijheiden in Europa? Goed nieuws, want sinds gisteren is er een campagne actief waar we je nog vaker op zullen attenderen: WEPROMISE. Daar kun jij beloven alleen te stemmen op politici die hebben beloofd zich in te zetten voor digitale burgerrechten. Ondertussen benaderen wij dan politici en vragen we ze ons Handvest te ondertekenen. Tot nu toe is er pas 1 Nederlandse politica die heeft beloofd op te komen voor digitale burgerrechten, dus erg veel keus heb je nog niet. Dat moet beter. Wordt vervolgd!

 

 

 

 

 

 

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag