Update: Europese verkiezingen

Adviseur regering kritisch over bewaarplicht

De week in 347 woorden

De Nederlandse regering kan de noodzakelijkheid van de Wet bewaarplicht niet aantonen, zo valt af te leiden uit een vandaag gelekte evaluatie van het WODC. Op grond van deze wet worden gegevens over het telefoon- en internetgebruik van alle Nederlanders tot een jaar lang bewaard. Dit rapport bevestigt de conclusie van rechters in andere landen. Het Nederlandse parlement zal met dit rapport kritisch kunnen onderzoeken of deze omstreden wet niet moet worden afgeschaft. Het gelekte rapport, dat overigens ruim anderhalf jaar te laat is uitgebracht, is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderzoekscentrum stelt in een honderden pagina’s tellend rapport vast dat het onmogelijk is om de effecten, en daarmee ook de noodzakelijkheid, van de Wet bewaarplicht vast te stellen. Het rapport gaat daarom vooral in op de opslag en het gebruik van de gegevens door de opsporingsdiensten. Daar concluderen de onderzoekers dat providers het recht van burgers op inzage in de eigen gegevens niet goed naleven. Ook stellen zij vraagtekens bij het voornemen van de regering om de notificatieplicht van het Openbaar Ministerie in te perken.

Het WODC constateert dat met de technologische ontwikkelingen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger enorm is geworden. Van burgers worden veel gegevens opgeslagen die niet worden gebruikt, een onwenselijke situatie zeggen de onderzoekers. Bij uitbreiding van de bewaarplicht, iets dat in Europa wel eens wordt geopperd, stellen zij kritische vraagtekens. Het risico op misbruik van de bewaarde gegevens is veel te groot en bovendien veroorzaken meer gegevens ook veel meer ruis.

Rejo Zenger van Bits of Freedom: “De Nederlandse regering moet zich nu in Brussel hardmaken voor het afschaffen van de Europese richtlijn die aan het grootschalig bewaren van het communicatiegedrag van alle burgers ten grondslag ligt. Tot die afschaffing een feit is, zal het kabinet alles wat er mis is met de bewaarplicht moeten verhelpen. Dat betekent dat het wetsvoorstel om de notificatieplicht te beperken moet worden ingetrokken. Ook moeten burgers die vragen om inzage in hun eigen gegevens een echt antwoord krijgen en moet het ontoereikende toezicht worden opgelost.

Zoals opgemerkt is deze evaluatie een wettelijke verplichting – één die de Nederlandse regering pas anderhalf jaar na de deadline nakomt. Ook de Europese Commissie kon in eerdere evaluaties de noodzakelijkheid van de grootschalige opslag van communicatiegedrag van burgers niet aantonen.

 1. hawick

  En weer staan de Nederlandse top-ambtenaren en politici in hun hemd.
  Ze worden vorstelijk betaald om te doen waar ze voor aangesteld zijn: o.a. de wet handhaven en dat alles met zo min mogelijk schending van privacy en zo min mogelijk gebruik van publieke middelen.
  Ze doen maar wat en onttrekken zich aan alle controle, o.a.
  door deze verplichte evaluatie fors te traineren.

  Als je zo ons rechtsysteem verkracht als top-ambtenaar of politicus, ben je dan zelf niet staats-gevaarlijk bezig ?

  Lijkt me een interessante publieke discussie!

  En laat ze niet aankomen met het ‘terrorisme’ verhaal.
  Dat is door hen achterhaald / overdreven / misbruikt en verkracht.

  Ik wil dat het zelf-reinigend vermogen bij zowel politiek als
  ambteljike top wordt hersteld.

  Tweede Kamer: DOE UW WERK !!!!

  We weten uit de recente geschiedenis wat er uiteindeljik gebeurt als een volksvertegenwoordiging verzaakt.
  Daar verliezen we allemaal bij.

 2. Anonymous

  De vraag is wat hun doel is.

  Is de voorgespiegelde reden voor de bewaarplicht meer dan een zoethoudertje dan?

  Elke reden is goed voor de politiek tot de dictatuur en politiestaat voltooid zijn.

 3. Peter

  Het fraaie rapport is niet alleen te koop maar ook (gratis!) te downloaden via de website van het WODC. Directe link is http://www.wodc.nl/images/ob310-volledige-tekst_tcm44-534136.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.