Spoed: puntjes op de 'i' bij D66 EU verkiezingsprogramma?

Mooi nieuws! Internetvrijheid heeft een goede plek veroverd in het D66 concept verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Duidelijke plannen en voorstellen om internetvrijheid te beschermen en privacy te vergroten. Wie helpt de puntjes op de ‘i’ zetten?

Omdat het programma al een heel aantal onderwerpen die we belangrijk vinden benoemt hebben we onze voorstellen voor aanpassing beperkt gehouden. Aangezien de deadline voor amendering ook kort is komt dat goed uit. Onze voorstellen vind je dikgedrukt, hieronder.

1. Eén Europese digitale markt, regelnummers 53-59

D66 liep voorop in de strijd tegen de bedreiging van internetvrijheid door de ACTA-voorstellen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak). Een tweede ACTA moet voorkomen worden. Dit vraagt om nieuwe spelregels. Voor D66 betekent dit een hoog beschermingsniveau van onze privacy, met voldoende ruimte om Europees te kunnen innoveren en ondernemen. Daarom ondersteunt D66 Europese initiatieven voor de modernisering en Europese harmonisering van het auteursrecht, waarbij dat auteursrecht niet mag leiden tot inperking van de internetvrijheid. Maatregelen zoals websiteblokkades of een downloadverbod zijn daarom geen oplossingen.

Toelichting: we stellen voor deze paragraaf in regel 59 uit te breiden met een specifieke verwijzing naar een downloadverbod en websiteblokkades.

 2. Pal staan voor privacy, regelnummers 536-539

De afgelopen jaren is de bescherming van privacy in Europa verder in het gedrang gekomen. Persoonlijke gegevens die in verkeerde handen vallen, vormen zeker in het internettijdperk een onaanvaardbaar risico. D66 zet privacy bescherming hoog op de agenda. Bij de herziening van de Europese privacywetten maakt D66 zich dan ook hard voor strakke maar werkbare regels.

Toelichting: alleen stellen dat persoonlijke gegevens in verkeerde handen een ‘risico’ vormen, is wat zwak uitgedrukt. Vandaar de toevoeging ‘onaanvaardbaar’ in regel 538.

3. Pal staan voor privacy, regelnummers 560-562

Bij het streven naar een hoogwaardige bescherming van onze privacy willen wij naar één strenge Europese norm, gecombineerd met stevig toezicht. Deze biedt niet alleen de gewenste bescherming, maar geeft onder andere door haar brede gelding ruimte voor innovatie en ondernemen in heel Europa.

Toelichting: een strenge norm is alleen zinvol wanneer daarop wordt toegezien door een toezichthouder met tanden.

Procedure amenderen

Bovenstaande amendementen hebben we ook in een pdfje gegoten. De deadline voor het indienen van amendementen door leden is dinsdag 17 december, 10.00 uur. Met vragen of opmerkingen kun je natuurlijk altijd contact opnemen via janneke.sloetjes@bof.nl.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.