• Menu

0 recente resultaten

Transparantierapport publiceren, mag dat?

Het antwoord dat wij alsmaar niet kregen, kregen Tweede Kamerleden Oosenbrug en Recourt wel: het is niet strafbaar om geaggregeerde cijfers over gegevensvorderingen door de overheid te publiceren. Dat schrijft staatssecretaris Teeven in antwoord op kamervragen.

Jouw privacy is belangrijk, dat realiseren ook steeds meer bedrijven. Zij maken daarom inzichtelijk hoe vaak opsporings­diensten bij hen hebben aangeklopt voor gegevens van hun klanten. Staatssecretaris Teeven zei vorig jaar dat de publicatie van zulke cijfers schadelijk is voor de opsporing. Maar is het ook strafbaar?

Bits of Freedom vroeg de minister van Veiligheid en Justitie “te bevestigen dat het niet strafbaar is als een bedrijf het geaggregeerde aantal gegevens­vorderingen van opsporingsdiensten bij dat bedrijf, opgesplitst per rechtsgrond, ten hoogste eens per kwartaal publiceert, mits dit aantal niet tot individuele onderzoeken is te herleiden.” Toen het ministerie ons geen antwoord wilde geven, vroegen Tweede Kamerleden Oosenbrug en Recourt om helderheid.

Het antwoord van de staatssecretaris:

Kunt u aan internetdienstverleners helderheid bieden over de ruimte die ze hebben om informatie over gegevensvorderingen openbaar te maken en de juridische grenzen die ze hierbij hebben te eerbiedigen?

De geheimhoudingsplicht voor providers in de Telecomwet ziet alleen op individuele bevragingen, niet op het verstrekken van geaggregeerde informatie. Het Openbaar Ministerie heeft mij evenwel laten weten nog steeds van oordeel te zijn dat ook de verstrekking van geaggregeerde informatie de belangen van opsporing en vervolging ernstig in de weg kan staan. Met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders kan de overheid niet anders dan een dringend appèl op de aanbieders doen om dit soort informatie niet te verstrekken. Van de aanbieders mag worden verwacht dat ze de belangen van de overheid in deze niet zullen doorkruisen.

Het belangrijkste is natuurlijk: de geheimhoudingsplicht gaat alleen over individuele bevragingen, niet op geaggregeerde informatie. Dat is voor internetdienstverleners hopelijk een zorg minder bij hun afweging om transparantierapporten te gaan publiceren. Verantwoording afleggen is niet strafbaar.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag