• Menu

0 recente resultaten

Zelfregulerende kwaliteit politie ver ondermaats

Eerder hebben we uitgelegd wat de stealth-sms precies is en waarom wij oproepen om onmiddellijk met de inzet van dit middel te stoppen. Een van de redenen hiervan is het door ons verkregen GSMconcept 2008. Wat zijn de meest opvallende dingen in het concept?

Het is een misleidend document, met hele ruime zelfgeschreven voorwaarden, dat erop gericht is om de stealth-sms zoveel mogelijk geheim te houden. Dat blijkt uit de misleidende naam, de ruime voorwaarden en de duidelijke geheimzinnigheid over de inzet van deze techniek.

De titel is misleidend
De geheimzinnigheid vangt al aan met de titel die je op het verkeerde spoor zet. Het GSM-concept is namelijk geen concept in de zin van een ontwerp of een opzet. De politie gebruikt het woord GSM-concept als een overkoepelende term voor alle manieren waarop een mobiele telefoon gelokaliseerd kan worden. Dus de stealth-sms, maar ook de IMSI-catcher en andere, nog onbekende technieken. Anders dan eerder in rechtszaken door de rechter werd aangenomen, gaat het dus niet om onvoltooide, maar om voltooide beleidsregels. Niet goed aangegeven door de politie, of niet goed opgelet door de rechter?

Veel te ruime voorwaarden voor inzet
De stealth-sms kan volgens de beleidsregels worden ingezet voor noodgevallen, als er sprake is van een 112-melding waarbij de locatie van de melder niet bekend is en bij het aansturen van een observatieteam. De politie heeft geprobeerd hiervoor regels voor zichzelf op te stellen. Geprobeerd, want er is daarbij weinig geregeld over de frequentie, duur en tussentijdse aanpassingen van de inzet. Waar ze helemaal geen regels voor hebben opgesteld is hoe de gegenereerde gegevens bij de telecommunicatieaanbieder verkregen worden. Het is de bedoeling dat de officier van justitie de noodzakelijke bevelen geeft. Maar daar kan werkelijk alles onder vallen.

Bovendien betekent dat bijvoorbeeld een tapbevel kan worden afgegeven, met als werkelijke doel het realtime opvangen van de locatiegegevens. Een oneigenlijk gebruik van een bevoegdheid dus.

Geheimzinnigheid over de inzet
Tot slot is de richtlijn gericht op geheimzinnigheid. De inzet van de stealth-sms hoeft alleen aan de rechter te worden voorgelegd als de verkregen informatie als bewijs wordt gebruikt. Dat betekent dat zowel de verdachte als de rechter niet op de hoogte komt van de inzet van deze stealth-sms als het bewijs ook op een andere manier kan worden geleverd.

Stealth-sms bewijs

Niet politie, maar parlement is aan zet
Het lijkt de bedoeling om de inzet van dit middel zoveel mogelijk onder de pet te houden. De onwil van het Openbaar Ministerie om tijdens rechtszaken informatie over de aard en de frequentie van de stealth-sms te verschaffen is stuitend. Dit document is voor Bits of Freedom het bewijs dat we het maken van regels over het gebruik van de stealth-sms niet aan de politie moeten overlaten maar aan de wetgever. Als het parlement het nodig vindt om mobiele telefoons in peilbakens te veranderen, dan moeten zij daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Tot die tijd moet de politie het gebruik van de stealth-sms voor de opsporing beëindigen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag