• Menu

0 recente resultaten

Foto: Mario Caruso

De politie maakt onrechtmatig een peilbaken van je telefoon

De Nederlandse politie maakt grootschalig gebruik van de stealth-sms: een middel waarmee je telefoon gebruikt kan worden als een peilbaken, zonder wettelijke regels, waarborgen en rechterlijke controle. Een grof schandaal, vinden wij.

De stealth-sms is een voor de gebruiker van een mobiele telefoon onzichtbaar sms-bericht. Dit bericht wordt door de politie naar een mobiele telefoon verzonden. De telefoon maakt in reactie daarop contact met een zendmast. Door deze informatie op te vragen bij een telecommunicatieaanbieder, zoals KPN, Vodafone of T-Mobile, kan de politie bepalen waar een verdachte ongeveer is.

Locatiebepaling
Een enkel bericht geeft een grove locatiebepaling, maar wanneer er een groot aantal van dit soort berichten wordt verzonden en je mobiele telefoon als peilbaken wordt gebruikt, dan kan er een hele grote inbreuk op je privacy worden gemaakt.

Inbreuk privacy
Er is immers continu na te gaan waar je je ongeveer bevindt en hoe je leef- en beweegpatroon is. Bij een dergelijke inbreuk op je privacy moeten er duidelijke wettelijke regels zijn voor de inzet van dit middel. En die ontbreken momenteel. Er zijn wel interne regels opgesteld, deze staan in het GSM-concept 2008.

GSM-concept 2008
Dit GSM-concept 2008 is door ons in een Wob-verzoek openbaar gemaakt. Het is overigens geen concept, maar een officiële richtlijn. Het openbaren hiervan gebeurde niet via ons Wob-verzoek naar de stealth-sms; daarin wordt het document wel genoemd, maar niet openbaar gemaakt. Dit gebeurde vreemd genoeg wel via een Wob-verzoek over de IMSI-catcher. Een foutje?

Dan een gelukkig foutje, want nu hebben we de regels voor de stealth-sms kunnen analyseren. Daarbij kregen we de hulp van een persoon die het hele, ongecensureerde, concept aan ons gaf. Over dit concept gaan we het nog uitgebreid hebben, maar het komt op het volgende neer.

Te ruime regels
De regels die de politie zichzelf heeft opgelegd zijn heel erg ruim. Te ruim, volgens de rechter. Bijvoorbeeld: de politie hoeft van zichzelf alleen als de stealth-sms als bewijs wordt gebruikt, aan te geven dat de stealth-sms is ingezet. In alle andere gevallen dus niet. Daarbij blijkt dat de politie zich ook nog eens niet aan deze eigen regels houdt. In een aantal rechtszaken blijkt dat pas na goed onderzoek van advocaten de inzet van deze sms-berichten boven tafel kwam. De rechters waren hier, zeer terecht, niet over te spreken.

Geheimzinnig
De politie doet dus we heel erg geheimzinnig over de inzet van de stealth-sms. De politie gaat nu de discussie over de noodzaak en de wenselijkheid van dit middel uit de weg door onder de radar te opereren. In strijd met de wet en hun eigen regels.

Onacceptabel
Wij vinden dit onacceptabel. Het omvormen van een mobiele telefoon in een peilbaken is een grote inbreuk op je grondrechten. Je bent namelijk continu heimelijk te volgen door middel van je eigen telefoon. Daarom moet het parlement zich over de wenselijkheid van dit middel uitlaten. Vervolgens moet er voor en na de eventuele inzet van dit middel gerechtelijke controle mogelijk zijn. Tot slot moet er meer duidelijkheid komen over de grootschalige inzet van dit middel.

Zolang aan deze drie essentiële vereisten niet voldaan is, roept Bits of Freedom op om de inzet van de stealth-sms per direct te staken.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag