• Menu

0 recente resultaten

Ook XS4ALL publiceert transparantierapport

Wij vinden het vanzelfsprekend: de internetgebruiker wil weten hoe vaak de overheid bij telefonie- en internetaanbieders gegevens over klanten opvraagt. Steeds meer Nederlandse providers zien dat ook in en publiceren daarom een transparantierapport. Vanaf vandaag geeft ook XS4ALL jaarlijks inzicht in het aantal keer dat opsporingsdiensten bij haar aangeklopt heeft.

Transparantie over de vorderingen om klantgegevens is een belangrijk onderdeel in de controle op een verantwoorde toepassing van de bevoegdheden door de opsporings- en geheime diensten. Alleen op die manier is jouw privacy goed te beschermen. In de woorden van XS4ALL:

Als internetprovider bevindt XS4ALL zich in een bijzondere positie tussen onze klanten en de rest van de wereld. Als tussenpersoon hebben we aan de ene kant de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze klanten onbelemmerde, veilige toegang hebben tot het internet en dat hun gegevens en privacy maximaal beschermd zijn. Aan de andere kant zijn wij verplicht op bevel van opsporingsinstanties of de rechter de onbelemmerde toegang en de privacy van onze klanten soms te beperken. Met dit transparantierapport wil XS4ALL inzichtelijk maken hoe we met die delicate balans omgaan.

Uit het rapport blijkt dat onder meer dat de opsporingsdiensten vorig jaar meer dan 20 keer gevraagd hebben om de verkeersgegevens van een klant. Dat zijn gegevens die iets zeggen over wie met wie contact heeft gehad en wanneer dat was. Telefoonverbindingen van XS4ALL zijn 21 keer afgetapt, net zo vaak als dat opsporingsdiensten naar internetverbindingen keken.

Terecht merkt XS4ALL op dat zij geen zicht heeft op het aantal keer dat de opsporingsdiensten via de databank van het ministerie van Veiligheid en Justitie (“CIOT”) gegevens van klanten heeft opgevraagd. En natuurlijk blijven de vorderingen van de geheime diensten ook geheim.

We zijn dan ook ontzettend blij dat ook XS4ALL, na onze oproep, besloten heeft om vanaf vandaag jaarlijks een transparency report te publiceren. Dat verdient navolging. Wij gaan daar de komende tijd keihard voor knokken. Heb jij je provider al gevraagd hoe vaak de opsporingsdiensten om de gegevens over haar klanten opeist? Wat was het antwoord?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag