• Menu

0 recente resultaten

Hack 10: Andere landen mogen ons hacken

In deze laatste hack van de hackathon gaan we in op het grensoverschrijdende aspect van de hackbevoegdheid. Het hacken zal in een aantal gevallen niet in Nederland plaatsvinden, maar in het buitenland. Dit heeft onwenselijke consequenties.

Als de Nederlandse overheid eenzijdig besluit de computers of servers in andere landen te gaan hacken, dan is dat een grove schending van het soevereiniteitsbeginsel. Het laat zien dat wij het niet zo nauw nemen met internationale afspraken en regels. Als reactie bestaat, naast imagoschade, het risico dat andere landen besluiten ook in ons land te gaan hacken.

Dit gebeurt heimelijk en zo ontstaat er een online Wilde Westen waar niemand veiliger van wordt. We hebben al eerder het probleem geschetst dat de Nederlandse politie servers van bedrijven offline kan halen -al dan niet per ongeluk- en de kans is zeer reëel dat landen die wat sneller en eenvoudiger zulke beslissingen nemen grote schade opleveren en inbreuk maken op de rechten van burgers. En aangezien ook zij software zullen gebruiken die niet herleidbaar hoort te zijn, zal het enorm lastig zijn om deze schade te verhalen of de gemaakte inbreuk te herstellen.

ivo-2
Psst, vergeet je niet stickers te kopen?

Daarbij zullen zij misschien al veel sneller gaan hacken voor veel minder zware misdrijven. Ook kunnen ze informatie die voor hen niet welgevallig is offline halen. Dat is een uiterst onwenselijke situatie.

Om dit te voorkomen moet Nederland handelen volgens de regels van de (Europese) rechtshulpverzoeken en Europese verdragen. Wanneer deze met de voeten getreden worden, is het zeer denkbaar dat het leidt tot hele onveilige en kostbare situaties, waarbij er enorme inbreuken op de grondrechten van Nederlandse burgers plaatsvinden.

Ivo, wil jij een ander land in je computer?

opsteltenhacktalles

– Lees hier vorige afleveringen

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag