Persbericht: Privacyorganisaties lanceren tegenaanval op anti-privacylobby

In het kader van wereldwijde Data Protection Day (28 januari) roepen diverse internationale privacyorganisaties het Europees Parlement op om de privacy van burgers beter te beschermen. In een verklaring, gepubliceerd op brusselsdeclaration.net zeggen de organisaties, waaronder Privacy International en het Nederlandse Bits of Freedom, woedend te zijn over de manier waarop er met persoonsgegevens van burgers wordt omgegaan. Ook wijzen ze op het gebrek aan actie van het Europees Parlement om de privacy van Europese burgers te beschermen.

“Politici luisteren momenteel beter naar lobbyisten van grote bedrijven dan naar burgers” aldus Janneke Slöetjes van Bits Freedom. “Het internationale bedrijfsleven loopt de deur plat in Brussel en is erg invloedrijk. Hierdoor dreigt er weinig over te blijven van het oorspronkelijke plan om de privacy van burgers beter te gaan beschermen. We eisen dat het parlement haar rug recht houdt en haar belofte om zich in te zetten voor sterkere privacywetten nakomt.”

Het Europees Parlement buigt zich op dit moment over nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens, die vanaf 2015 in alle EU-landen moeten gaan gelden. In de verklaring staan acht maatregelen die volgens de initiatiefnemers nodig zijn om het fundamentele recht op privacy te beschermen. Zo zou het onbelemmerd verzamelen en doorverkopen van persoonsgegevens beperkt moeten worden, zouden burgers meer controle moeten krijgen over hun eigen data en moeten organen als het CBP strengere sancties kunnen opleggen als bedrijven zich niet aan de wet houden.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.