Datalekken nog altijd dagelijkse realiteit

Dat het probleem van datalekken enorm is, blijkt wel uit het door Bits of Freedom jarenlang bijgehouden Zwartboek Datalekken. Het is daarom belangrijk dat er een effectieve meldplicht voor datalekken in de wet wordt opgenomen. Om daar zoveel mogelijk energie in te kunnen steken, stoppen we met het zwartboek. Dat betekent echter niet dat er geen lekken meer zijn.

Om de noodzaak van een meldplicht datalekken aan te tonen en te laten zien dat datalekken aan de orde van de dag zijn, hield Bits of Freedom bijna drie jaar lang het Zwartboek Datalekken bij. Het is een dramatisch overzicht geworden: het aantal incidenten waarbij persoonsgegevens onvoldoende beveiligd bleken te zijn is enorm. Het Zwartboek Datalekken had ook nog een ander effect: de beheerders van databanken namen op voorhand al maatregelen om lekken te voorkomen.

En ons pleidooi voor een meldplicht is succesvol geweest. Begin 2013 kunnen we vaststellen dat inmiddels iedereen er van overtuigd is dat jij, als betrokkene, moet worden geïnformeerd als een bedrijf de controle over jouw gegevens is verloren. Niet alleen in Nederland staan datalekken op de politieke agenda, maar ook in Europa. En met het zwartboek hebben we ook meer dan genoeg voorbeelden verzameld om uit te leggen hoe zo’n meldplicht er precies moet uitzien.

Dat betekent niet dat we nu kunnen stilzitten. Bits of Freedom knokt keihard om er voor te zorgen dat de beleidsmakers ook doorpakken en daadwerkelijk een effectieve meldplicht in de wet opnemen. Om daar zo veel mogelijk tijd aan te kunnen besteden zullen we het Zwartboek Datalekken sluiten. Iedereen die het nieuws een beetje volgt, zal weten dat datalekken nog altijd een serieus probleem zijn – ook zonder het Zwartboek Datalekken.

Zo terugblikkend kunnen we ook niet echt het summum van datalekken aanwijzen. Te veel lekken zijn noemenswaardig. Zoals die miljoenen financiële transacties die op straat kwamen te liggen, de grote inbraak bij KPN of het nieuws dat de inhoud van de sms-berichten gelekt werd aan de opsporings- en inlichtingendiensten. Wat vind jij het meest schokkende lek van de afgelopen 3 jaar?

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.