• Menu

0 recente resultaten

Opsporing kan heel goed zonder bewaarplicht

Naar aanleiding van de enorme brand bij Vodafone constateert het ministerie van Economische Zaken nu dat de politie gemakkelijk zonder de bewaarplicht kan. Er is dan ook slechts één conclusie mogelijk: afschaffen.

Waarom was het ook al weer nodig om al het communicatiegedrag van vrijwel alle Nederlanders tot een jaar lang te bewaren? Een citaat uit de Memorie van Toelichting uit 2006:

“De bewaarplicht beoogt te garanderen dat de te bewaren gegevens beschikbaar zijn voor het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven.”

Deze zomer nog schreven we in een brief aan het ministerie van Veiligheid en Justitie dat duidelijk is dat “de Nederlandse regering op geen enkele wijze heeft kunnen onderbouwen dat de bewaarplicht een significante en herleidbare bijdrage levert aan de bestrijding van de ernstige criminaliteit.”

Bij de enorme brand bij Vodafone eerder dit jaar blijken al die gegevens in rook te zijn opgegaan. Maar, zegt het Agentschap Telecom in de samenvatting van haar onderzoek naar die brand:

Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de database voor de verkeersgegevens en de back-up daarvan in dezelfde ruimte stonden. Deze beide installaties zijn door rook- en waterschade verloren gegaan. Hierdoor is Vodafone niet in staat gebleken alle benodigde verkeers- en locatiegegevens te verstrekken over de wettelijk vereiste periode van twaalf maanden voorafgaand aan de brand. […] Navraag bij politie en Openbaar Ministerie heeft naar voren gebracht dat dit geen grote problemen bij hen heeft opgeleverd.

De overheid zegt dus: de politie kan haar werk goed doen zonder dat alle Nederlanders bij voorbaat als verdachte worden gezien. Er kan dus maar een conclusie zijn: afschaffen die bewaarplicht.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag