• Menu

0 recente resultaten

Iedereen weet het: internetfilters werken niet

De regering wil illegale online casino’s verstoppen en vergeten. En met dat voornemen negeert het ministerie van Veiligheid en Justitie de adviezen uit een rapport dat nota bene in opdracht van haarzelf is opgesteld.

Minister wil internet filteren tegen gokverslaving

In mei schreven we over een brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Om gokverslaving en criminaliteit tegen te gaan wil hij dat Nederlandse internetters alleen gokken op websites die door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd en gereguleerd. De staatssecretaris wil daarom websites zonder vergunning verstoppen en vergeten:

“Maatregelen als […] DNS-blocking zullen zeker genomen moeten worden, maar de effectiviteit van deze maatregelen heeft duidelijk zijn grenzen […]”

Fox-IT adviseert staatssecretaris: internetfilters werken niet

Dat het filteren door het vervalsen van de antwoorden van DNS-servers niet werkt, weet de staatssecretaris uit een advies van het beveiligingsbedrijf Fox-IT. In dat advies, dat wij met een Wob-verzoek opgevraagd hebben, staat onder meer:

“Een DNS-filter kan op zichzelf eenvoudig worden omzeild. Internetgebruikers kunnen van openbare en ongefilterde alternatieven zoals OpenDNS of Google Public DNS gebruik maken en daarmee is de desbetreffende website tóch automatisch opvraagbaar. Ook zou het lP-adres van de website simpelweg in de adresbalk van webbrowser kunnen worden ingevuld teneinde toegang te verschaffen tot de website. Daarom gaat zal [sic] een effectieve DNS-filter in de praktijk toch vaak gepaard moeten gaan met een blokkade van een (of meerdere) IP-adres(sen). Ondanks de filtermaatregelen zou de website bereikbaar kunnen blijven via alternatieve domeinnamen.”

De conclusie is dan ook helder:

“In het achterhoofd moet worden gehouden dat de filtermaatregel relatief gemakkelijk kan worden omzeild en de toegevoegde waarde van een dergelijke filter dus beperkt is. […] Aan filtermaatregelen kleven zoveel nadelen in vergelijking met de beperkte voordelen dat onzes inziens andere handhavingsmaatregelen de voorkeur verdienen.”

Zo’n alternatief is volgens Fox-IT de verplichting tot het weren van Nederlandse internetters door websites die geen vergunning hebben. Hoe dat precies ingericht moet worden, wordt niet duidelijk uit de paar pagina’s die we ontvingen (de rest van het rapport hebben we niet gekregen).

Problemen moet je oplossen, niet verstoppen en vergeten

Maar erg belangrijk is dat voor nu ook niet. Het is duidelijk welk advies het ministerie heeft gekregen: een DNS-filter is niet effectief. Precies wat wij ook zeggen: problemen moet je oplossen, niet verstoppen en vergeten.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag