• Menu

0 recente resultaten

Tussenstand: de verkiezingen en internetvrijheid

Buiten is het zomer, nou ja, af en toe dan. Binnen is Bits of Freedom hard bezig om internetvrijheid een goede plek te geven in zo veel mogelijk verkiezingsprogramma’s. Een deel van die programma’s is inmiddels definitief, de rest volgt eind augustus. Tijd voor een update: hoe gaat het met internetvrijheid in de politiek?

CDA

Het CDA publiceerde haar concept-programma begin juni. Internetvrijheid kwam er niet voor. Dat moest anders en dat lukte: inmiddels zijn vijf van onze amendementen met betrekking tot internetvrijheid aangenomen. Als resultaat zal het CDA zich inzetten voor hervorming van het auteursrecht en belooft het kiezers om wetsvoorstellen die inbreuk maken op grondrechten als privacy grondiger te toetsen. Daarnaast spreekt het CDA zich uit tegen het blokkeren en filteren van internet door overheden, is het vóór decentrale- en zo kort mogelijke opslag van gegevens en vóór een herziening van de bewaarplicht telecomgegevens.

PvdA

In het programma van de Partij van de Arbeid kwam internetvrijheid al wel een aantal keer voor, maar bepaalde punten ontbraken. We hebben zeven amendementen voorgesteld, waarvan er zes zijn aangenomen. Het programma is naar aanleiding van onze amendementen uitgebreid met betere bescherming van het communicatiegeheim, afschaffing van de bewaarplicht telecomgegevens en een grotere rol voor het College bescherming persoonsgegevens. Mensen krijgen verder meer controle op gegevens die ze via internet achterlaten en cybersecuritybeleid wordt ontworpen met inachtneming van de rechten van burgers. Tot slot zal de PvdA zich inzetten tegen filtering van informatie online.

Groen Links

GroenLinks besteedde in haar verkiezingsprogramma al vrij veel aandacht aan internetvrijheid. Wij vonden dat het op sommige punten duidelijker kon en hebben vier amendementen voorgesteld, die allemaal zijn aangenomen. Resultaat: GroenLinks belooft het communicatiegeheim en legale informatie beter te beschermen en nieuw cybersecuritybeleid af te stemmen op reële dreigingen. Bevoegdheden van de overheid worden niet onnodig uitgebreid en communicatie van burgers mag alleen worden onderschept onder strikte voorwaarden.

SP, D66, VVD, PVV

Het SP-programma bevat een goede paragraaf over internetvrijheid, ondanks het feit dat onze suggesties niet zijn overgenomen. Van D66 is bekend dat onze amendementen zullen worden ingediend tijdens het congres op 24 en 25 augustus. Voor wat betreft de VVD is het ook nog afwachten: we hebben amendementen ingediend, maar er is nog niet bekend of die worden ingediend tijdens het congres eind augustus. Op het programma van de PVV hebben we geen input geleverd omdat ze externe partijen daar niet toe in de gelegenheid hebben gesteld. Voor de verkiezingsprogramma’s van kleinere partijen, zoals de Partij voor de Dieren en de Piratenpartij, hebben we geen amendementen geschreven. Wel zullen we deze verkiezingsprogramma’s meenemen in onze nieuwe Digitale Vrijheidswijzer. Wordt dus vervolgd!

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag