Definitief advies aan Europarlement: stem tegen ACTA!

ACTA stevent in Europa af op haar ondergang, want ook de handelscommissie INTA stemde vanochtend tegen het omstreden verdrag. Zij deed dat in navolging van de vier andere commissies die over ACTA gaan. Volgens INTA wegen de voordelen van ACTA niet op tegen de nadelen. Bovendien vind rapporteur David Martin dat het Europarlement onder ACTA geen adequate bescherming van de rechten van burgers kan garanderen.

Door tegen te stemmen laten de INTA-leden verder zien dat het Europarlement wel degelijk gehoor geeft aan de stem van de Europese burger. INTA toont zich bovendien onafhankelijk van de Europese Commissie, die INTA tot aan de laatste snik toe probeerde haar eigen agenda op te leggen. De tegenstem van INTA is dus niet alleen een overwinning voor tegenstanders van ACTA, maar ook een goed nieuws voor de Europese democratie. In totaal werd er gestemd over 3 amendementen: twee die vóór het aannemen van het verdrag waren en een derde die vroeg om uitstel van stemming in het Europarlement tot na het oordeel van het Europese Hof van Justitie. De eerste twee amendementen werden ingetrokken en de derde is met een meerderheid van 19 tegen 12 niet aangenomen. En dat betekent dat ook INTA de vertragingstactiek van de Europese Commissie naast zich neerlegt.

Hoewel de tegenstem van INTA als stemadvies aan het Europarlement geldt, is dit advies niet bindend. Met vijf commissies tegen is het echter wel veilig om te zeggen dat ACTA ook in Europa de eindstreep niet gaat halen. Een meesterzegen! Voor jou, voor ons en voor internetvrijheid!

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.