• Menu

0 recente resultaten

Europees parlement gevaarlijk verdeeld over ACTA

Op donderdag 21 juni stemt de commissie van het Europees parlement die zich richt op internationale handel, de INTA-commissie, over ACTA. De uitkomst geldt als stemadvies aan het hele parlement en is dus cruciaal. Ondanks de grote weerstand tegen ACTA lijkt een meerderheid van de INTA-commissie vooralsnog niet overtuigd. De stemming van morgen wordt dus ongelooflijk spannend.

INTA is gevaarlijk verdeeld

We zijn op dit moment in Brussel. Uit een inventarisatie in de wandelgangen blijkt dat voorstanders van ACTA en twijfelaars mogelijk een meerderheid vormen. INTA-rapporteur David Martin (S&D) adviseerde eerder in zijn rapport aan de INTA-commissie om ACTA af te wijzen. Maar er zijn amendementen op dat rapport ingediend: één amendement is erop gericht om met ACTA in te stemmen en één amendement is erop gericht om de stemming uit te stellen totdat het Europese Hof over ACTA heeft beslist. Over het rapport en de amendementen zal morgen worden gestemd.

Geheime stemming

Uit bevestigde geruchten blijkt bovendien dat de INTA-commissie mogelijk om een geheime stemming over het ACTA-rapport zal vragen. Dat zou betekenen dat het stemgedrag van de INTA-leden niet te controleren is, wat leden de ruimte geeft zich ongemerkt te distantiëren van hun politieke groep (en dus vóór ACTA te stemmen als de rest van hun politieke groep tegen stemt). En dat is niet ondenkbaar: de politieke groepen die zich tegen ACTA hebben uitgesproken zijn namelijk intern verdeeld. Needless to say: de geheime stemming is slechts een kunstgreep van voorstanders om ACTA te redden, zonder daarvoor verantwoordelijkheid te durven nemen.

De INTA-commissie heeft alle reden om tegen ACTA te stemmen

Ondertussen heeft de INTA-commissie alle reden om wél tegen ACTA te stemmen. Vanwege de fundamentele bezwaren tegen ACTA en omdat het verdrag politiek onwenselijk is. Zo stemden de overige vier parlementaire commissies (DEVE, JURI, ITRE, LIBE – zie hier en hier) tegen het verdrag en hebben verschillende politieke groepen binnen het Europees parlement zich al tegen ACTA uitgesproken (S&D, ALDE en de Groenen). Verder gingen duizenden burgers de straat op om tegen ACTA te protesteren en hebben meerdere landen zich tegen ACTA gekeerd. Nederland is daar één van: het Nederlands parlement heeft in drie afzonderlijke moties ACTA met overtuigende meerderheid richting de prullenbak verwezen.

Uitstel biedt geen uitkomst

Gezien de grote weerstand tegen ACTA, is minder waarschijnlijk dat de INTA-commissie doet wat de Europese Commissie het liefst zou zien: vóór ACTA stemmen. Het gevaar komt vooral van het amendement dat vraagt om uitstel van stemming in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie.

Dat soort uitstel biedt geen uitkomst: ACTA is onwenselijk, zelfs als het Hof ACTA juridisch aanvaardbaar vindt. Bovendien zou uitstel de uitdrukkelijke wens van het Europees Parlement doorkruisen: het Europees Parlement koos er eerder voor haar politieke verantwoordelijkheid te nemen door zo snel mogelijk over ACTA te stemmen. Het is niet aan INTA om deze beslissing terug te draaien. Het is juist haar taak ervoor te zorgen dat de stemming op de geplande datum plaatsvindt. Dat kan ze doen door zich los te maken van de invloed van de Europese Commissie en de enige juiste beslissing te nemen: tegen ACTA stemmen.

Spannende tijden

Kortom: het zijn spannende tijden in Brussel. We zijn samen met onze Europese zusterorganisaties in het Europarlement om alles in het werk te stellen om ACTA morgen ook in INTA van tafel te krijgen. Heb je vragen? Laat ze achter in de comments.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag