• Menu

0 recente resultaten

Raad van EU moedigt internetfilter aan

Politici geloven heilig in symboolpolitiek. De Raad van de Europese Unie wil internationale samenwerking in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen, onder meer met een internetfilter. Maar het verbergen van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen is niet effectief. Bits of Freedom vindt: niet verbergen, maar verwijderen.

De Raad van de Europese Unie (kortweg “de Raad”) vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie. Zij hebben vorige week gestemd over een voorstel voor het instellen van een global alliance against child sexual abuse online. Op zich is dat goed, want internationale samenwerking is essentieel voor een effectieve strijd tegen seksueel misbruik van kinderen.

Wat echter problematisch is, is dat de Raad de betrokken partijen de ruimte wil laten om de schokkende afbeeldingen alleen maar te verstoppen. Een citaat uit de aangenomen tekst:

“The Council of the European Union […] considers that the general policy targets of the Global Alliance should include […] reducing as much as possible the availability of child pornography online, inter alia by facilitating measures to remove or, where appropriate, block websites containing child pornography, and reducing as much as possible the re-victimization of children whose sexual abuse is depicted in child pornography […]”

Maar het verbergen van informatie op internet is geen effectief middel. Dat weet nu zelfs onze staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De afbeeldingen blijven beschikbaar, het filter is gemakkelijk te omzeilen en het ontneemt de politie de prikkel om daders en slachtoffers op te sporen. Wij vinden: niet verbergen maar verwijderen.

Het Europese Parlement nam eerder al een richtlijn aan waarin de keuze om afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen te filteren aan de lidstaten werd overgelaten. Nu moedigt ook de Raad betrokken landen aan om zulke afbeeldingen te verbergen – al is het is niet bekend wie deel zal uitmaken van deze samenwerking. Daarbij wordt de betrokken landen alle ruimte gelaten: blokkeren van de toegang is niet pas een optie als verwijdering écht niet mogelijk is, het blokkeren is toegestaan zonder een wettelijke grondslag en filters kunnen ook worden ingezet als dat niet per se noodzakelijk is.

We hebben geen idee wat de Nederlandse vertegenwoordig heeft gestemd in de Raad. Voor zover wij weten zijn de stemmingen over dit soort afspraken geheim én op basis van unanimiteit. Dat zou betekenen dat Nederland voor heeft gestemd, of zich heeft onthouden van de stemming. Weet iemand van jullie wat Nederland gestemd heeft?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag