Amendementen op GroenLinks-verkiezingsprogramma, wie helpt?

Op 6 juni presenteerde GroenLinks haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 12 september. De bescherming van internetvrijheid krijgt al de nodige aandacht, maar er zijn nog wel wat punten die verbeterd kunnen worden. Wie helpt ons het GroenLinks verkiezingsprogramma te verbeteren?

Toevoeging aan G.3

In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor hiermee vergelijkbare online technologieën als web, e-mail en directe berichten via sociale media. Bovendien moet het communicatiegeheim zich uitstrekken tot verkeersgegevens en opgeslagen communicatie.

Toelichting: Verkeersgegevens zijn gegevens over het communicatiegedrag van burgers. Uit de gegevens is af te leiden wie wanneer met wie contact heeft gehad. Bij moderne communicatie wordt de inhoud van het bericht vaak opgeslagen op de systemen van een aanbieder. Alle communicatie verdient grondwettelijke bescherming, ongeacht de verschijningsvorm.

Nieuw punt, na G.4

Alle legale informatie op het internet moet voor alle Nederlanders toegankelijk zijn. Websites kunnen niet gedwongen worden informatie zonder rechterlijke toetsing te verwijderen. Permanente voorafgaande controle of filtering van informatie op internet is ontoelaatbaar. Sociale netwerken mogen alleen informatie verwijderen op grond van transparante en consequent toegepaste criteria. Registratie onder een pseudoniem bij internetdiensten moet mogelijk blijven.

Toelichting: De communicatievrijheid van burgers wordt ook beperkt onder druk van private partijen. Het uitgangspunt moet zijn dat alle legale informatie op het internet toegankelijk blijft en dat websites niet gedwongen kunnen worden om informatie zonder toetsing van de rechter te verwijderen. Providers moeten ook nooit gedwongen kunnen worden de toegang tot websites te blokkeren. Tenslotte mogen aanbieders van diensten op internet alleen informatie verwijderen als ze daarover vooraf glashelder zijn.

Nieuw punt, na G.4

Een veilige informatiesamenleving is cruciaal voor onze economie en democratie. Cybersecuritybeleid moet geen vals gevoel van veiligheid oproepen en het digitale domein daadwerkelijk veiliger maken. Dit beleid moet daarom uitgaan van reële en verifieerbare dreigings- en risicoanalyses en grondrechten respecteren. De noodzaak van nieuwe bevoegdheden moet vooraf aangetoond zijn.

Toelichting: Nederland is gebaat bij een veilige en open informatiesamenleving. De bescherming van ons digitale domein verdient dan ook een effectief beleid. Nederlandse burgers moeten veilig zijn en zich niet slechts veilig wanen. Nieuwe maatregelen moeten daarom worden voorafgegaan door onafhankelijke, openbare en wetenschappelijke verantwoord onderzoek en moet grondrechten beschermen. Zulke maatregelen mogen ook niet ingevoerd worden als niet vooraf de noodzakelijkheid ervan is aangetoond.

Toevoeging aan G.6

De overheid mag alleen communicatie onderscheppen als er een concrete verdenking is, als dat noodzakelijk is voor onderzoek en als dat door de rechter is getoetst. Zij geeft maximale openheid over de inzet van opsporingsmiddelen zoals het aftappen van communicatie, het opvragen van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld sociale netwerken en de toepassing van spyware. Het gebruik van encryptie en de mogelijkheid om anoniem op internet te gaan, worden niet beperkt. 

Toelichting: Er is heel veel onduidelijk over de toepassing van spyware als opsporingsmiddel. Het is software waarmee in het geheim en op afstand de computer van een burger kan worden bestuurd en het gebruik van die computer in de gaten kan worden gehouden. Of de inzet van het middel binnen de wet gebeurt, weet niemand. Maximale transparantie is ook daar noodzakelijk. De communicatie­vrijheid van de burger moet altijd worden beschermd. Daarom mag ook het gebruik van encryptie en de mogelijkheid om anoniem van het internet gebruik te maken, niet ingeperkt worden.

Help mee deze amendementen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks te krijgen. De procedure voor het indienen van de amendementen is hier beschreven. Wil je ons helpen, stuur dan een e-mail naar rejo.zenger@bof.nl.

Update (11:56 uur): de werkgroep ICT van GroenLinks heeft de amendementen overgenomen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.