• Menu

0 recente resultaten

Geheimhouding sociale spionage brokkelt verder af

De regering houdt nog steeds geheim hoe vaak privégegevens worden opgevraagd bij sociale media. Maar de onderbouwing van die geheimhouding brokkelt in rap tempo af. Arjan El Fassed (GroenLinks) vraagt de regering nu waarom de regering wél openheid kan geven over telefoontaps, maar niet over vorderingen bij sociale media.

Bits of Freedom voert al maanden procedures tegen de overheid om deze informatie boven tafel te krijgen. We richten onze pijlen onder meer op één tegenstrijdigheid: tientallen politiekorpsen weigerden namelijk openheid, omdat dit het belang van de opsporing zou schaden, maar één korps publiceerde deze informatie wél.

Ook de regering antwoordde op eerdere kamervragen van El Fassed hierover dat publicatie het belang van opsporing zou schaden. El Fassed richt zijn pijlen nu op een andere tegenstrijdigheid: waarom schaadt openheid over het aantal telefoontaps het opsporingsbelang volgens de regering niet en zou openheid over sociale spionage dat wel schaden? Ook vraagt El Fassed waarom de regering dit geheim houdt, gelet op de grondwet die de regering verplicht om de kamer inlichtingen te verstrekken waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

We wensen de regering veel succes met het rechtpraten van de zoveelste kromme redenering en zijn erg benieuwd! Over een paar weken zal hopelijk een beslissing genomen worden in de procedures die we tegen de staat voeren: volg deze blog voor meer informatie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag