• Menu

0 recente resultaten

Verslag debat cookies en netneutraliteit Eerste Kamer (eerste helft)

Vanmiddag is in de Eerste Kamer de eerste helft van het debat over de Telecommunicatiewet gevoerd. Alle partijen hebben hun standpunten naarvoren gebracht. Zometeen, om 19.50 uur, zal minister Verhagen op alle vragen en opmerkingen reageren, en volgt nog een ronde waarin de leden de minister bevragen, die daarna het laatste woord neemt. Hierbij een verslag van de eerste helft.

Het debat ging grotendeels over netneutraliteit en cookies. De PvdA beet het spits af en sprak haar steun uit voor het netneutraliteitsbeginsel. Verder pleitte de PvdA voor de invoering van de nieuwe cookiebepaling, die het plaatsen van (niet-noodzakelijke) cookies alleen toestaat na toestemming van internetgebruikers. Senator Noten stelde dat duidelijke cookieregels nodig zijn om internetters te beschermen. Een mooi begin dus.

Motie CDA: cookieregels nog even uitstellen

Vervolgens was het de beurt aan het CDA. Ook die partij steunt netneutraliteit! In verband met de cookiebepaling weer het CDA op het belang van een techniekonafhankelijke wettelijke bepaling. Cookies zijn immers maar één van de technieken die kunnen worden ingezet om mensen online te volgen. Het CDA was duidelijk voorstander van een wet die goed te handhaven is, en verwacht veel van de Do Not Track-initiatieven die momenteel ontwikkeld worden, waarmee toestemming voor cookies kan worden gegeven door middel van instellingen van de browser. Omdat zo’n standaard nu nog niet bestaat, stelde het CDA voor de invoering van de cookiebepaling uit te stellen tot 1 januari 2013. Zo zouden browserfabrikanten in de gelegenheid worden gesteld om een goede Do Not Track te ontwikkelen voordat de wet in werking treedt. D66 toonde zich geen voorstander van het uitstel, maar gaf later aan eerst de respons van minister Verhagen op dit punt af te zullen wachten.

Filtering van content door ISP’s

Het CDA, en vervolgens ook de SGP spraken daarna over netneutraliteit en de mogelijkheid om informatie op ideologische gronden te filteren. Het CDA vroeg om een reactie van de minister, terwijl voor de SGP de mogelijkheid om gefilterd internet af te kunnen nemen een voorwaarde was voor het goedkeuren van het netneutraliteitsbeginsel en daarmee van de wijziging van de Telecomwet.

Gaan we verder dan Europa?

De VVD was vooral kritisch over de verhouding tussen Europese regels en het wetsvoorstel. Het stelde dat dit wetsvoorstel verder gaat dan de Europese richtlijnen over telecom. Die richtlijnen bevatten geen bepaling over netneutraliteit. Ook de cookiebepaling zoals die nu voor ligt is volgens de VVD te strikt. Hiermee zouden Nederlandse bedrijven in een nadelige positie komen te verkeren ten opzichte van bedrijven in andere Lidstaten, waar de cookieregels (wellicht) minder streng zullen worden geïmplementeerd. De PVV hield daarop een vlammend betoog pro netneutraliteit, waarbij werd aangegeven dat netneutraliteit goed is voor innovatie online. Verder werd betoogd dat niet Nederland de cookieregels te streng uitlegt, maar dat andere Lidstaten misschien te vrijblijvend implementeren.

Meer macht voor de internetter

De SP stelde in haar bijdrage in vrij algemene termen dat het voorstel meer vrijheid voor de internetter inhoudt, en dat daarmee de privacybescherming van de internetter groeit. Positief dus. D66 onderschreef dat: zij stelde dat burgers de baas moeten zijn over hun online data en niet bedrijven. D66 toonde zich daarom sterk ‘pro-toestemming’ en gaf ook aan dat toestemming geven niet ten koste hoeft te gaan van het gebruiksgemak van internetters. Ook stelde ze dat Nederland door het opnemen van netneutraliteit in de wet  een vrijhaven kan worden voor internet. Vervolgens was de beurt aan de Christenunie. Zij was vooral bezorgd over het punt dat ook de SGP en het CDA al benoemden: filtering van internet op ideologische gronden. De CU gaf aan voor netneutraliteit te zijn op voorwaarde dat bestaande aanbieders van gefilterd internet dat onder de huidige wet mogen blijven aanbieden.

Vanavond volgt het verslag van het tweede deel van het debat. Stay tuned!

 

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag