• Menu

0 recente resultaten

Nederland is netneutraal!

Woop, Woop, netneutraliteit is een feit! Vanavond is het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecomwet aangenomen door de Eerste Kamer. We hebben dus  – en we zeggen het nog maar eens- als tweede land ter wereld netneutraliteit vastgelegd in de wet! Een historisch moment voor internetvrijheid in Nederland! Al met al was het een lange dag met een mooi einde. We vatten het tweede deel van het debat van vanavond nog voor je samen.

Cookies

Bij aanvang van het onderdeel cookies reageerde minister Verhagen vrijwel direct op de motie Franken. In die motie werd voorgesteld de cookiebepaling niet vóór 31 december 2012 in werking te laten treden. De motie wordt in het debat door de minister afgezwakt en de indieners gaan daarmee akkoord. De nieuwe tekst van de motie bepaalt dat alleen de in de wetstekst geïntroduceerde omkering van bewijslast pas na 31 december 2012 in werking treedt. De rest van de cookiebepaling treedt wel direct in werking.

Netneutraliteit

Het enige geschilpunt over netneutraliteit heeft betrekking op de mogelijkheid van ISP’s om te filteren op ideologische gronden. Senator Ester van de ChristenUnie dient een motie en vraagt de minister te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch filtering op deze gronden mogelijk te maken. De minister zegt toe dat te gaan onderzoeken en zal de Eerste Kamer daar begin volgende week over informeren. Omdat de bepaling over het filteren is opgenomen in de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat (een soort veegwet), zal daar volgende week nog over worden gestemd. Netneutraliteit an sich is dus veilig, maar het is nog niet 100% zeker dat de veegwet volgende week ook echt zal worden aangenomen.

Datalekken en implementatievraag

Vervolgens wordt er nog kort met de minister gediscussieerd over de meldplicht datalekken die ook onderdeel uitmaakt van het wetsvoorstel. Daarna dient de VVD rond half tien nog een algemene motie in die niet specifiek verband houdt met telecom, maar gaat over de implementatie van EU-wetgeving. Duidelijk is dan al dat de Eerste Kamer als een blok achter het voorstel staat.

Aangenomen! 

Bits of Freedom is natuurlijk ontzettend blij met de bevestiging door de Eerste Kamer. Hier hebben we de afgelopen jaren hard voor gestreden. De champagne kan open, morgen vieren we feest!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag