• Menu

0 recente resultaten

Bits of Freedom hekelt Nederlands privacybeleid bij Verenigde Naties

Eens per vier jaar onderzoekt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties of Nederland zich houdt aan haar grondrechtelijke verplichtingen. Ook dit jaar wordt zo een onderzoek uitgevoerd. Bits of Freedom hekelt in een position paper het beleid van Nederland op het gebied van privacy en communicatievrijheid. Deze position paper is in november 2011 opgestuurd naar de Mensenrechtenraad.

In haar bijdrage (PDF) doet Bits of Freedom vier aanbevelingen:

  • Nederland moet een overkoepelend privacybeleid ontwikkelen. Bestaand en toekomstig beleid moet uitdrukkelijk worden getoetst aan grondrechtelijke criteria, zoals noodzakelijkheid en proportionaliteit. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar afzonderlijke beleidsmaatregelen, maar ook naar de combinatie van bestaande maatregelen. Dus: er moet niet alleen worden gekeken naar het feit dat bepaalde gegevens in een databank worden opgeslagen, maar ook in hoeverre deze vervolgens op grond van een andere wet toegankelijk zijn voor opsporings- en veiligheidsdiensten. Ook moet al het beleid dat inbreuk maakt op privacy perioidiek worden geëvalueerd.
  • Nederland moet de bewaarplicht afschaffen en zich er voor inzetten dat ook op Europees niveau de bewaarplicht wordt afgeschaft. De Europese Commissie werkt op dit moment nog steeds aan een herziening van de bewaarplicht. Nederland wil de bewaarplicht in stand houden, terwijl dit in Nederland één van de grofste schendingen van de privacy is.
  • Nederland moet alle voorstellen die leiden tot het afluisteren van al het internetverkeer, bijvoorbeeld via deep packet inspection, verwerpen. Er gaan geregeld proefballonnetjes op om het internetverkeer van alle Nederlanders af te luisteren. De regering moet juist duidelijk maken dat ze dat niet acceptabel vindt. Bevoegdheden van de overheid om informatie te verwijderen van internet moeten worden onderworpen aan rechterlijke toetsing. Bovendien moeten afspraken tussen overheid en bedrijfsleven die communicatievrijheid of privacy inperken, worden voorgelegd aan het parlement om te voorkomen dat parlementaire controle omzeild wordt.
  • Er moet een meldplicht datalekken worden geïntroduceerd.

 

Op 31 mei 2012 is een hoorzitting van de Mensenrechtenraad. Naar aanleiding hiervan zal de raad een rapport uitbrengen. Hier kan je het rapport uit 2008 vinden.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag