• Menu

0 recente resultaten

Encryptie geen groot probleem voor politie

Het was druk tijdens het debat in de Tweede Kamer over wat in ambtenarentaal het Voortgangsbericht Aanpak Kinderpornografie heet. Dat is een belangrijk debat want het gaat over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. En dat moet natuurlijk wel goed gebeuren. Met minister Opstelten debatteerden de Kamerleden anderhalve week geleden onder andere over het internetfilter van het KLPD en over een decryptiebevel.

Een paar dagen voor het debat heeft Bits of Freedom de Tweede Kamerleden een brief gestuurd met uitleg over het internetfilter waarmee de KLPD op dit moment experimenteert. In de brief leggen we uit hoe de politie bepaalt wat jij mag publiceren en wat niet. En omdat daar geen wettelijke bevoegdheid voor bestaat, is dit filter in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Dat deed alarmbellen rinkelen. Minister Opstelten kreeg van verschillende Kamerleden vragen over het internetfilter. Over één aspect was de minister uitgesproken. Volgens hem is het filter “niet illegaal” en “binnen de grenzen van de wet”. Wij denken daar toch echt anders over. We zijn wel blij met de toezegging van de “sympathieke worstelaar”, zoals de minister ook werd genoemd, om komende mei met het experiment te stoppen. Hopelijk maakt hij dan ook de resultaten van de proef openbaar.

En dan was er nog het decryptiebevel. Het CDA wil graag dat de politie een verdachte van de verspreiding van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen kan dwingen versleutelde informatie toegankelijk te maken. Op straffe van een extra gevangenisstraf bijvoorbeeld. De minister schreef een paar dagen voor het debat (pdf) aan de Tweede Kamer:

“Alvorens tot het in voorbereiding nemen van wetgeving te besluiten, acht ik dan ook een nader onderzoek naar de verenigbaarheid van een decryptiebevel aan verdachten in kinderpornozaken met het in artikel 6 EVRM vervatte nemo tenetur-beginsel wenselijk. Ik ben voornemens daartoe een – kortlopend – onderzoek te laten verrichten […]”

In normaal Nederlands: het nemo tenetur-beginsel betekent dat “niemand is gehouden tegen zichzelf bewijs te leveren“. Een decryptiebevel botst met dat beginsel. De minister wil daarom eerst uitzoeken of zo’n decryptiebevel juridisch wel haalbaar is.

Maar waarom onderzoeken of het wel kán als je nog niet eens weet of het ook echt nódig is? Het CDA wil zo’n bevel nadat ze in de krant had gelezen dat de politie veel informatie op de computer van Robert M. niet kon lezen. Een dag later al noemde het Openbaar Ministerie (OM) dat flauwekul. We hebben zelf ook het OM gevraagd naar de problemen met de toegang tot versleutelde informatie. Het OM schreef ons daarop geen zicht te hebben daarop (pdf) – als het al een probleem is.

En dat betekent dat het volgende debat over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen weer onze volle aandacht zal krijgen. Want dan weten we of de KLPD gestopt is met haar experiment en of de minister de resultaten openbaar heeft gemaakt. En hopelijk kijkt de Tweede Kamer meer naar de werkelijke problemen en de noodzakelijke oplossingen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag