• Menu

0 recente resultaten

Internet op zwart tegen Amerikaanse wetsvoorstellen

Stel je voor: je start je favoriete browser, surft naar je favoriete site en krijgt een foutmelding. Niet alleen jij, maar iedereen. Onwaarschijnlijk? Helaas niet, door twee auteurswetvoorstellen uit Amerika: SOPA en PIPA. Uit protest laten grote sites zoals Wikipedia je nu al voelen hoe dat is, door op 18 januari een dag lang op zwart te gaan. Terecht, want SOPA en PIPA zijn draconische censuurvoorstellen die jouw internetvrijheid op het spel zetten. Wij leggen het voor je uit.

Via de Stop Online Piracy Act (SOPA) kan het Amerikaanse Openbaar Ministerie (OM) allemaal stappen nemen tegen websites die “auteursrechtinbreuk faciliteren”. Dat begrip is behoorlijk breed: daarbij kan je ook denken aan sites die gebruikers de mogelijkheid geven om materiaal te plaatsen, zoals YouTube of Wikipedia, of sites die een link plaatsen naar een inbreukmakende website.

En als het OM actie wil ondernemen tegen zo een website, kan het via de rechter bevelen om:

  • De internettoegang tot een website te laten blokkeren. Dat betekent dat de klanten van Amerikaanse internetproviders die naar die site surfen, een foutmelding krijgen.
  • De domeinnamen in beslag te laten nemen of te saboteren. Als een domeinnaam in beslag wordt genomen, zullen niet alleen Amerikanen, maar iedereen die naar die site surft een foutmelding krijgen. En dat kunnen ook sites zijn die in Amerika inbreuk maken maar in Europa niet, zoals het Spaanse Rojadirecta.
  • Betalingen aan de website te staken. Dat betekent dat Mastercard dus zou kunnen worden bevolen om te stoppen met het innen van donaties voor jouw site, ook als die niet in de Verenigde Staten wordt gehost of alleen op Amerikanen is gericht.
  • De website uit zoekresultaten te laten halen. Dat zou betekenen dat een site niet meer in Google of Bing terug te vinden zou zijn.
  • Om geen advertenties meer op die website te plaatsen. Dan zou betekenen dat bijvoorbeeld Google geen advertenties meer mag verkopen op die website, zodat de site inkomsten misloopt.

Dit is overigens maar een selectie: het voorstel gaat nog verder. En de oudere broer van SOPA, de Protect IP Act (PIPA), lijkt hierop.

Die voorstellen gaan veel te ver. Dit soort botte-bijlmaatregelen blokkeren veel te veel informatie: ook informatie die volstrekt legaal is. Zo zijn laatst 84.000 websites onterecht verwijderd doordat het Amerikaanse OM de domeinnaam moooo.com in beslag nam. Bovendien zou de integriteit van het internet hiermee in gevaar komen: het domeinnaamsysteem zou op losse schroeven komen te staan en veilige domeinnaamalternatieven zouden in de kiem worden gesmoord.

ErĀ  is terecht veel protest tegen SOPA en PIPA. Het Witte Huis is tegen. Bits of Freedom heeft met talloze andere internetorganisaties het Amerikaanse parlement aangeschreven en verzocht SOPA en PIPA in te trekken. Zelfs voorstanders beginnen nu te twijfelen.

Maar dat is nog lang niet genoeg. We moeten ook zorgen dat dit soort wetten in Nederland geen voet aan de grond krijgen. Want Teeven wil websiteblokkades in de wet introduceren. Sterker nog: in Nederland moeten providers volgens een rechter nu al websites blokkeren. Schrijf daarom aan jouw favoriete politicus dat websiteblokkades in Nederland van tafel moeten en vraag hun om de aangenomen motie tegen websiteblokkades te (blijven) steunen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag