Kamer wil alternatieven voor downloadverbod en websiteblokkades

Het was nog even spannend maar de Tweede Kamer heeft zich nu officieel tegen de handhaafplannen van Teeven uitgesproken. Op de laatste Kamerdag van 2011 vroeg een meerderheid van het parlement de regering af te zien van het downloadverbod én websiteblokkades.

Louis Bontes (PVV) diende samen met GroenLinks, D66, de PvdA en de Partij voor de Dieren een motie (PDF) in waarin de regering wordt gevraagd om af te zien van het downloadverbod en op zoek te gaan naar alternatieven om het legale aanbod te stimuleren. Gezien zijn eerdere opmerkingen werd de motie door staatssecretaris Teeven ontraden. Maar gelukkig hadden de ondertekenende partijen een meerderheid in de Kamer en stemde ook de ChristenUnie voor de motie, waardoor deze werd aangenomen.

Ook sprak de Kamer zich uit tegen een ander plan van de staatssecretaris, namelijk het blokkeren van de toegang tot ‘inbreukfaciliterende’ websites. Kees Verhoeven (D66) diende een motie in tegen deze plannen. Teeven vroeg Verhoeven om deze motie aan te houden, maar een meerderheid van de Kamer (SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV) steunde deze motie tegen websiteblokkades.

Net als Bits of Freedom (PDF), vraagt de Kamer tot slot om alternatieve betaalmodellen serieus te onderzoeken. Mariko Peters (GroenLinks) en Sharon Gesthuizen (SP) verzochten de regering te onderzoeken hoe de thuiskopieheffing uitgebreid kan worden en om Europese initiatieven op dit gebied af te wachten. Tot die tijd zou het kabinet geen onomkeerbare stappen moeten nemen. Teeven raadde deze motie af. In de Kamer bleek geen meerderheid te bestaan voor deze motie, alleen de SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 stemden voor deze motie.

Dat de Kamer zich uitspreekt tegen de handhaafplannen van Teeven betekent dat de regering zich serieus moet gaan verdiepen in alternatieve verdienmodellen voor kunstenaars (zie hier de suggesties die wij al eerder aan hebben gedragen). En hoewel Teeven al heeft aangegeven dat hij zijn voorstellen, en dus ook het downloadverbod, toch wil uitwerken voordat hij die aan de Kamer voorlegt, geven deze moties een duidelijk signaal af.

Andere moties die werden ingediend richtten zich vooral op de rol van Buma/Stemra en het toezicht op deze organisatie. Alle moties zijn hier terug te lezen, de uitslag van de stemmingen vind je hier.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.