• Menu

0 recente resultaten

Geeft Facebook gehoor aan klachten over privacyschendingen?

Om de reputatieschade in te perken lijkt Facebook eindelijk stappen te gaan nemen om haar privacyinstellingen te verbeteren. Geruchten gaan namelijk dat het sociale netwerk op het punt staat om voor de komende twintig jaar een deal te sluiten met de Federal Trade Commission (FTC). De aanklagers van Facebook zitten echter ondertussen ook niet stil.

Privacyschendingen

Facebook is al regelmatig vanwege privacyperikelen in opspraak geweest. De problemen rondom de gezichtsherkenningssoftware die wordt gebruikt om gebruikers op foto’s te herkennen, is één van die heikele punten. Afgelopen donderdag kondigde de Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDi) aan hierover juridische stappen (pdf) te ondernemen tegen Facebook. De Hamburgse privacy autoriteit verzocht Facebook deze zomer al te stoppen met het gebruik van gezichtsherkenningssoftware en de opgeslagen biometrische gegevens te verwijderen. Facebook meende dat de instellingen voldeden aan de Duitse en Europese wetgeving en gaf geen gehoor aan het verzoek.

De HmbBfDi is niet de enige die maatregelen tegen het sociale netwerk probeert te treffen. In oktober berichtten wij nog over tweeëntwintig klachten tegen Facebook die Max Scherms indiende bij de Ierse Data Protection Commissioner (DPC) en Europe versus Facebook oprichtte. De DPC is de zaak aan het onderzoeken.

Concrete maatregelen?

Gaat al deze kritiek eindelijk zijn vruchten afwerpen in de mogelijke deal met FTC? Of is hier slechts sprake van een zoethoudertje? De FTC is een onafhankelijke organisatie van de Amerikaanse regering ter bescherming van consumentenbelangen en daarmee een invloedrijk orgaan. Het beschermen van privégegevens hoort hier ook bij.

Hoopgevende geruchten

Het is nog niet bekend wat voor gevolgen een deal met de FTC concreet zal hebben. De geruchten stemmen wel positief. Facebook zou bijvoorbeeld privacycontroles toestaan voor de komende twintig jaar. Ook zouden privéconversaties op Facebook niet meer met commerciële gebruikers gedeeld mogen worden. Er wordt zelfs beweerd dat Facebook wijzigingen in de privacyinstellingen niet meer ongevraagd zou mogen doorvoeren, dat ze dus gaan werken met opt-in. Nu gebruikt Facebook vrijwel alle functionaliteiten op basis van opt-out. Dat betekent dat je als gebruiker zelf handmatig nieuwe instellingen (zoals de automatische tag suggestions) moet terugdraaien. Als dit daadwerkelijk standaard opt-in wordt, zou dit een grote verandering betekenen voor Facebook en haar gebruikers.

Het blijft echter nog gissen wat de uiteindelijke afspraken zullen zijn. En wat daarvan de consequenties voor gebruikers zijn. De kans dat ze veel gaan veranderen aan de gezichtsherkenningssoftware is bijvoorbeeld klein. Wel blijkt uit deze ontwikkelingen dat Facebook zich zorgen maakt over de kritiek die steeds luider begint te klinken. De groeiende kritiek heeft dus wel degelijk effect!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag