• Menu

0 recente resultaten

Teeven's derde voornemen: het lanceren van websiteblokkades

Vorige week antwoordde staatssecretaris Teeven op vragen over zijn auteursrechtbeleid. Wij bespreken in een serie vijf auteursrechtvoornemens van Teeven. Deze keer een ontoelaatbaar voornemen.

Maar voordat we kritiek hebben: wij vinden dat kunstenaars recht hebben op een eerlijke vergoeding voor hun werk. Als je houdt van muziek en films: betaal ervoor als die mogelijkheid er is! Hoewel het aanbod nog beperkt is, zoals Teeven ook schrijft. Wij en alle kunstenaars zijn je dankbaar. Zo. Dat moest ons even van het hart.

Teeven wil het mogelijk maken dat internetproviders “auteursrechtinbreukfaciliterende” websites en diensten blokkeren. Het blokkeren van hele websites – denk aan The Pirate Bay – en diensten – denk aan peer-to-peer filesharingdiensten – staat op wel heel gespannen voet met de communicatievrijheid en is daarom niet toelaatbaar. Deze maatregelen hebben immers tot gevolg dat alle informatie wordt geblokkeerd: onrechtmatige én rechtmatige informatie, nu én in de toekomst.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit dit oordeel (PDF) van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof oordeelde dat een publicatieverbod, opgelegd aan vier Turkse kranten, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, want niet alleen bepaalde (illegale) artikelen werden verboden, maar de gehele krant werd platgelegd. Daarmee werd ook toekomstige, nog onbekende, informatie door het verbod getroffen. En op dezelfde manier is een blokkade van een hele website al snel disproportioneel.

Ook moet goed worden onderzocht wat de gevolgen voor innovatie van zo een blokkade zijn. Volgens Teeven zouden sites en diensten geblokkeerd kunnen worden die “structureel en stelselmatig inbreuken op het auteursrecht stimuleren en waarvan men weet of behoort te weten dat deze inbreuken (ernstig) nadeel voor de rechthebbenden opleveren en waarbij de dienst van die inbreuken profiteert”. Voldoen innovatieve diensten zoals de volgende YouTube, WeTransfer en Dropbox ook aan dit criterium en zouden die ook verboden moeten worden?

Hoe dan wel? Een filesharinglicentie is de oplossing

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wij zijn er van overtuigd dat kunstenaars recht hebben op een eerlijke vergoeding voor hun werk. We houden van muziek. We houden van films. Maar de plannen van Teeven om filesharing tegen te gaan, zullen niet werken. In een wereld waar iedereen via internet informatie uit kan wisselen, is het ondoenlijk om via een downloadverbod en websiteblokkades filesharing aan banden te leggen. Als je dat goed wil handhaven, zal je alle internetverkeer moeten controleren.

We moeten leren leven met een nieuwe werkelijkheid waar de massale verspreiding van cultuur niet te controleren is. De enige relevante vraag is nu: hoe gaan kunstenaars toch een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk? Wij zijn voorstander van een systeem waarbij downloaders aan kunstenaars betalen voor het uitwisselen van bestanden: een filesharinglicentie, zoals eerder door de Electronic Frontier Foundation voorgestaan. Op die manier krijgen kunstenaars een vergoeding, maar hoeft het internet niet gecontroleerd te worden. Wat vinden jullie?

Morgen méér voornemens van Teeven. Zie ook Teeven’s voornemens ten aanzien van kleinschalige downloaders en het monitoren van internetgebruikers.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag