• Menu

0 recente resultaten

DigiNotar: het vervolg

Tijdens het langverwachte debat over de DigiNotar affaire werd onder andere bekend dat er twee organisaties onderzoek gaat doen naar de achtergrond van deze zaak. Maar behalve dat werden er ook twaalf moties ingediend. Tijd voor ons om de belangrijkste moties eens nader te bestuderen en een stemadvies uit te brengen.

Motie Gesthuizen over het instellen van een crashteam

Kern: De SP wil een nieuwe dienst oprichten die de regie in handen neemt op het moment dat ICT-problemen zich bij overheden voordoen. Minister Opstelten heeft deze motie ontraden.
Advies: Wij zouden liever zien dat er meer geïnvesteerd wordt in GOVCERT.NL en dat de slagkracht wordt uitgebreid dan dat er weer een nieuwe organisatie wordt opgericht. Deze motie raden wij af.

Motie Hachchi/El Fassed over het gebruik van de kennis van hackers om de beveiliging van computer systemen te verbeteren
Kern:
D66 en GroenLinks willen dat de regering onderzoekt in hoeverre de beveiliging van de computersystemen van de overheid verbeterd kan worden door het inzetten van hackers, zonder dat deze hackers hier strafrechtelijke consequenties van ondervinden. Minister Opstelten ontraadt deze motie omdat hij stelt dat het niet kan, hij stelt dat de overheid graag samenwerkt met hackers die binnen de wet blijven.
Advies: We vinden dit een sympathiek idee. Het zou het beste werken als veiligheidsexperts, met toestemming van de organisatie, tests uitvoeren om de beveiliging van de systemen te testen. En op het moment dat de organisatie hier toestemming voor heeft gegeven, is dit ook niet strafbaar.

Motie Hachchi/El Fassed over herziening certificatensysteem
Kern:
D66 en GroenLinks roepen de regering op om op internationaal niveau de urgentie van herziening van het certificatensysteem aan te kaarten en om geld beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar de alternatieven voor dit systeem. Minister Donner stelt dat deze motie het huidige beleid ondersteunt, maar vraagt wel of het wetenschappelijk onderzoek uit de motie geschrapt kan worden.
Advies: Wij zijn blij dat deze partijen, net als wij een rol voor de Nederlandse overheid zien in deze discussie. En juist dat onafhankelijke onderzoek is in onze ogen noodzakelijk. Wij geven deze motie dan ook een positief stemadvies.

Motie Hennis-Plasschaert over het instellen van een security breach notification
Kern:
De VDD vraagt de regering om een wettelijke meldplicht voor ‘security breaches’ in te voeren. Het moet verplicht worden om zo spoedig mogelijk inbraken te melden die zich voordoen bij organisaties die zijn betrokken bij voor de samenleving vitale informatiesystemen. Dit centrum is vervolgens ook verantwoordelijk voor de co├Ârdinatie van de opvolging van de melding. De motie is minister Opstelten ‘uit het hart gegrepen’.
Advies: Wij zijn het natuurlijk mee eens dat affaires als deze voorkomen moeten worden en dat dit soort inbraken zo snel mogelijk gemeld moeten worden, en zijn dat ook voor deze motie. We zijn benieuwd hoe de minister deze meldplicht precies zal vormgeven.

Motie Elissen/Gesthuizen over privacy- en safety by design
Kern:
De PVV en de SP verzoeken de regering bij de ontwikkeling van nieuw beleid privacy- en safety by design toe te passen. ICT systemen worden hierdoor veiliger en zouden slechts privacygevoelige gegevens bevatten indien dat strikt noodzakelijk is. Minister Donner geeft aan dat deze motie overbodig is omdat dit al kabinetsbeleid is.
Advies: Wij adviseren al langer om privacygevoelige informatie slechts op te slaan indien dat strikt noodzakelijk is. We zijn daarom blij dat de minister stelt dat dit al beleid is, maar merken wel op dat dit nog geen standaard beleid is. Wij adviseren de Kamerleden dus om voor deze motie te stemmen om de druk op het kabinet wat op te voeren.

De stemmingen over deze moties staan nog niet gepland, maar we houden jullie op de hoogte.

UPDATE: De stemmingen staan gepland voor dinsdag 25 oktober aanstaande.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag