Anti-piraterijverdrag ACTA onder vuur bij Europees Parlement

De afgelopen jaren hebben een aantal grote machtsblokken, waaronder de Europese Unie, achter gesloten deuren onderhandeld over het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA. Eind 2010 zijn die onderhandelingen afgerond, en nu zal het Nederlands én het Europees parlement de uiteindelijke tekst moeten goedkeuren. Het Europees Parlement heeft inmiddels onderzoek gedaan naar ACTA en zijn conclusie onderstreept eerdere kritiek: het verdrag gaat wel degelijk verder dan de Europese regels en de totstandkoming is omstreden. Ons advies luidt dan ook: het Europees Parlement moet ACTA niet goedkeuren.

In het rapport (PDF) wordt in detail de belangrijke vraag besproken of het ACTA-verdrag de Europese regels uitbreidt. De conclusie is dezelfde als de eerdere van een aantal gerenommeerde wetenschappers (PDF): ACTA gaat verder dan de Europese handhavingsregels.

In het bijzonder zou ACTA kunnen leiden tot hogere schadevergoeding, uitbreiding van strafrechtelijke handhaving en eenvoudiger inbeslagname bij de grens. Overigens mist het economische deel van het rapport een rationele analyse van het probleem dat ACTA lijkt te bestrijden.

De schrijvers adviseren dat het niet gepast zou zijn als het Europees Parlement onvoorwaardelijke goedkeuring zou geven aan ACTA. Wij gaan verder: het zou niet gepast zijn als überhaupt goedkeuring wordt gegeven. Het verdrag is ondemocratisch tot stand gekomen, gaat verder dan Europese regels en perkt de ruimte voor hervorming van auteursrechthandhaving steeds verder in.

Wil je meer lezen over onze kritiek op ACTA? Kijk dan hier.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.