Eerste dreigingbeeld Cybersecurity uitgesteld tot oktober 2011

Eerder berichtten we dat het ministerie van Veiligheid & Justitie op 30 juni 2011 haar eerste Dreigingsbeeld Cybersecurity zou publiceren. Tijdens de presentatie van de Cyber Security Raad werd duidelijk dat de eerste openbare analyse pas in oktober uit zal komen. Dit kan twee dingen betekenen: het ministerie kan de dreiging moeilijk onderbouwen of het neemt meer tijd voor een grondige onderbouwing van de analyse.

Wij hopen natuurlijk op het laatste: dat het ministerie het advies van Bits of Freedom serieus heeft genomen en meer tijd wil nemen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het Dreigingsbeeld en de implementatie van de criteria uit de Motie-Franken. Kortom: wij blijven benieuwd naar het Dreigingsbeeld en zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.