Ontwijkende reactie mobiel internetaanbieders

Interessante Kamerstukken – week 24

Verder onderzoek meeluisteren providers noodzakelijk

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

15-06-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z12560, Tweede Kamer
Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het opvragen van gegevens over derden bij GGZ Friesland (ingezonden 14 juni 2011).

16-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31466, nr. AB, Eerste Kamer
Wijziging Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Verslag mondeling overleg gehouden op 10 mei 2011 over de brief van de minister van 11 april 2011 waarin reactie wordt gegeven op de aangenomen moties (Gaat om EPD, red.)

16-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31841, nr. 20, Tweede Kamer
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens ivm verlagen administratieve lasten; Amendement over het afschaffen van het wettelijk verplichte jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming

16-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32185, nr. 11, Tweede Kamer
Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. aanpassing bewaartermijn internetgegevens; Gewijzigd amendement over een rechtvaardige vergoedingsstructuur voor de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische voorzieningen

16-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32185, nr. 8, Tweede Kamer
Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. aanpassing bewaartermijn internetgegevens; Amendement over een andere vergoedingssturctuur voor de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische voorzieningen

17-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31841, nr. 19, Tweede Kamer
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens ivm verlagen administratieve lasten; Motie om de de dataretentierichtlijn in te trekken

17-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32185, nr. 10, Tweede Kamer
Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. aanpassing bewaartermijn internetgegevens; Amendement over het terugbrengen van de termijn van de bewaarplicht voor telefoonverkeer tot het minimum dat op grond van de richtlijn dataretentie is toegestaan

17-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32185, nr. 9, Tweede Kamer
Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. aanpassing bewaartermijn internetgegevens; Amendement over het terugbrengen van de termijn van de bewaarplicht voor telefoonverkeer tot het minimum dat op grond van de richtlijn dataretentie is toegestaan

17-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. 58, Tweede Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met verslag bijeenkomst Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 12 mei 2011 te Brussel (Europese richtlijn dataretentie, red.)

17-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2707, Tweede Kamer
Vragen van het lid Van der Steur(VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het CBP besluit over verzamelen van privégegevens door Google (ingezonden 20 april 2011).; Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.